Tuesday, 31 January 2023 | 10:56 pm
spot_img
Tuesday, 31 January 2023 | 10:56 pm
spot_img

ไทยประกันชีวิตเพิ่มบริการ “ไทยประกันชีวิต Smart Pay”

ไทยประกันชีวิตอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเพิ่มบริการ “ไทยประกันชีวิต Smart Pay โอนเงินภายในวัน..ทันใจ บริการโอนเงินสินไหมภายในวันเดียวกับที่ได้รับอนุมัติ สำหรับลูกค้าที่เลือกรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า จากความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะการบริการ บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยได้เพิ่มบริการ “ไทยประกันชีวิต Smart Pay” บริการโอนเงินสินไหมภายในวันเดียวกับที่ได้รับอนุมัติ สำหรับลูกค้าที่เลือกรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวัน ที่ไม่มีเงื่อนไขพิเศษกับธนาคาร หรือผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่สมัครโดยเลขที่บัตรประชาชน สำหรับสินไหมที่ได้รับการอนุมัติในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ

กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคารอื่น ซึ่งไม่ใช่บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขที่บัตรประชาชน ผู้เอาประกันภัยจะต้องแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หรือจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร ยกเว้นสินไหมที่ได้รับอนุมัติมีรายการหักหรือคืนหนี้สินผลประโยชน์ และกรณีการจ่ายค่าสินไหมมรณกรรม ผู้รับประโยชน์ทุกคนจะต้องเลือกรับเงินด้วยวิธีการโอนเงินและแนบหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ยกเว้นแบบประกันควบการลงทุน และแบบประกันรายเดือนที่มีการหักเบี้ยประกัน ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร. 1124

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าในทุกช่วงชีวิต ทุกจังหวะชีวิต และทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในรูปแบบเฉพาะบุคคล ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ตามBusiness Purpose ของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน หรือ Life Solutions Provider

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 570,744

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com