Wednesday, 4 October 2023 | 10:00 am
spot_img
spot_img
Wednesday, 4 October 2023 | 10:00 am
spot_img
spot_img

ออมสิน สร้างโอกาสแก่ผู้พิการทางสายตา เข้าถึงแอป MyMo และธุรกรรมทางการเงินอย่างเท่าเทียม

นายสราวุธ ณ นคร รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มดิจิทัลแบงค์กิ้ง และนายสุรเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 ร่วมเปิดกิจกรรม “MyMo for the blind By GSB 8” เพื่อสานต่อนโยบายธนาคารออมสินเพื่อสังคม (Social Bank) โดยการจัดอบรมให้ความรู้การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเข้าถึงการทำธุรกรรมทางด้านการเงินผ่าน แอป MyMo ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม พร้อมทดสอบการใช้งานจริงให้กับกลุ่มผู้พิการทางด้านสายตา เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มคนเหล่านี้ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และการใช้งานเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ซึ่งต้องปรับตัวให้รู้เท่าทันโลกดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยถือเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียมให้กับประชาชนกลุ่มฐานรากและกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งนำทีมโดย นางอภัย นรสิงห์ นายกสมาคมสหภาพคนตาบอด และนายธภัทร ลือชา ที่ปรึกษาสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดทัศนศึกษาเพื่อการทดสอบการใช้ MyMo ชำระค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ (รถแดง) และซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยและดอยปุย เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับฝึกอบรมการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านแอป MyMo แก่ผู้พิการทางด้านสายตาให้กับธนาคารออมสินในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ณ สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 811,915

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com