Wednesday, 4 October 2023 | 10:59 am
spot_img
spot_img
Wednesday, 4 October 2023 | 10:59 am
spot_img
spot_img

รองผู้ว่าฯ กทม. เยี่ยมชมโครงการ Krungsri Zero Waste ต้นแบบการลดปริมาณขยะ & ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กรุงเทพฯ (20 กันยายน 2565) – นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ Krungsri Zero Waste ของกรุงศรี ในฐานะโครงการต้นแบบในการลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กรุงศรีดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ในปี  2561 ภายใต้แนวคิด  “รวมพลังลดขยะให้เป็นศูนย์” โดยขับเคลื่อนผ่านหลากหลายกิจกรรม อาทิ การติดตั้งเครื่องกำจัดและแปรเศษอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยสลายขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อใช้ในเชิงเกษตรกรรม โดยสามารถลดปริมาณขยะจากอาหารได้ถึง 90% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง  นอกจากเป็นการลดปริมาณขยะแล้วยังเป็นการสร้างอาหารบำรุงพืช (ปุ๋ยอินทรีย์) และช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ กรุงศรียังได้ขับเคลื่อนกิจกรรมช่วยส่งเสริมการลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การเสริมสร้างอุปนิสัยการคัดแยกขยะของพนักงานเพื่อให้ง่ายต่อการนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี  การรณรงค์ลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) รวมทั้งกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายพันธมิตร

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 811,947

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com