Wednesday, 1 February 2023 | 12:17 am
spot_img
Wednesday, 1 February 2023 | 12:17 am
spot_img

SME D Bank ร่วมพิธีรับส่งมอบงานในตำแหน่ง ‘ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม’

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมพิธีรับส่งมอบงานในตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่าง นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และได้มีการลงนามในบันทึกการรับส่งงานในตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524  โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 30 ก.ย.65

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันนำพากระทรวงอุตสาหกรรมก้าวหน้าต่อไป เป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เดินหน้าธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 570,789

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com