Tuesday, 31 January 2023 | 11:31 pm
spot_img
Tuesday, 31 January 2023 | 11:31 pm
spot_img

ประกาศระยะเวลาการจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

ปัญหาเศรษฐกิจของไทยยังคงอยู่กับประชาชนคนไทยไปอีกระยะหนึ่ง การได้เงินตามสัญญาประกันภัยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยดูแลครอบครัวได้อย่างดี ดังนั้น ผู้เอาประกันที่ส่งเบี้ยประกันชีวิตไปจนครบสัญญาประกันภัย แล้วยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงินคืนจากบริษัทประกันชีวิตจนเวลานานล่วงเลย 10 ปี ทางบริษัทประกันชีวิตได้ส่งเงินของผู้เอาประกันซึ่งเรียกว่า เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความไปไว้ที่กองทุนประกันชีวิต เงินก้อนนี้ยังมีมูลค่าที่ผู้เอาประกันสามารถติดต่อขอรับคืนได้ตลอดเวลา

ปัจจุบันผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความของท่านได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต สามารถเข้าผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์

และเมื่อตรวจสอบพบว่าท่านมีสิทธิ์ในเงินดังกล่าวไม่ต้องกังวลว่าจะใช้เวลานานกว่าจะได้รับเงินคืนเพราะทางกองทุนประกันชีวิตโดย นายนพดล  เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้ออกประกาศย่นระยะเวลาการจ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันได้รวดเร็วมากขึ้น

หากผู้เอาประกันยื่นคำขอรับเงินในรูปแบบออนไลน์จะใช้ระยะเวลาการพิจารณาและจ่ายเงินคืนท่านภายใน 8-11 วันทำการ ส่วนท่านที่ยื่นคำขอรับเงินที่สำนักงานกองทุนประกันชีวิตด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะใช้ระยะเวลาการพิจารณาและจ่ายเงินคืนท่านภายใน 11-16 วันทำการ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 570,770

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com