Saturday, 3 December 2022 | 2:50 am
spot_img
Saturday, 3 December 2022 | 2:50 am
spot_img

กรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน 7 พระอาราม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามราชประเพณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาที่มาขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล จำนวน 292 พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน 31 วัด ซึ่งในปี 2565 ได้กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 – วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และกำหนดเริ่มพระกฐินหลวงตั้งแต่วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งขณะนี้

มีพระอารามหลวงจำนวน 7 พระอาราม ที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ได้แก่ 1.วัดสุวรรณคีรีวิหาร จังหวัดระนอง 2.วัดราชบุรณะ จังหวัดชุมพร 3.วัดพายัพ จังหวัดนครราชสีมา 4.วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ 5.วัดจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6.วัดศรีธรรมาราม (ธ) จังหวัดยโสธร 7.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดสุโขทัย

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงดังกล่าวได้ที่กรมการศาสนา ก่อนจะถึงช่วงเริ่มถวายผ้าพระกฐิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายยังพระอารามหลวงต่าง ๆ นอกเหนือจากพระอารามหลวงสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ จำนวน ๑๘ พระอาราม หากแต่ในปัจจุบันพระอารามหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่สมควรขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรม เพื่อถวายพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาของตน โดยกรมการศาสนาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน ให้แก่กระทรวง กรม หน่วยงาน ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่ขอรับพระราชทาน ประกอบด้วย 1.ผ้าไตร 2.ผ้าห่มพระประธาน 3.เทียนพระปาติโมกข์ 4.บาตรพร้อมถลกบาตร 5.ปิ่นโตสแตนเลส 6.ช้อนส้อมคาว-หวาน พร้อมซองบรรจุ 7.กระติกน้ำไฟฟ้า 8.ชุดแก้วน้ำกระบะมุก 9.โคมไฟตั้งโต๊ะ 10.พรม 11.หมอนหนุนพร้อมปลอกสีเหลืองอ่อน 12.ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน 13.ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป

ทั้งนี้ กระทรวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปมีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ พระอารามหลวงเพิ่มเติม ในปี พ.ศ.2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2209 3721 ได้ในวันและเวลาราชการ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 503,712

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com