spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 7:37 am
spot_img
spot_img
Sunday, 16 June 2024 | 7:37 am
spot_img

DITP เดินหน้าขับเคลื่อน ”เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” อัพสกิลเกษตรกรไทยจัด Workshop ขายออนไลน์ ขึ้นแพลตฟอร์มใหญ่ ขายได้จริง


          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการฯ ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรให้มีความรู้ด้านการค้าออนไลน์และทักษะการขายบนแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ และสามารถขายออนไลน์ตรงถึงผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การสัมมนาหลักสูตร “เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก” การจัดสัมมนานี้จะติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการในการทำการค้ายุค New Normal ฝ่าวิกฤตโควิด – 19 โดยการสัมมนาจัดขึ้น 6 วันเต็ม (ระหว่างวันที่ 11,12,13 และ 18-20 สิงหาคม 2563) ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ (webinar)
          นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของยุทธศาสตร์ตลาดนําการผลิตโดยตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย รวมทั้งเร่งส่งเสริมสินค้าเกษตรกรให้เข้มแข็งและเร่งสนับสนุนการส่งออกโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตร ในการนี้ กระทรวงพาณิชย์โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัด หลักสูตร “เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก” ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันเกษตรกรไทยรุ่นใหม่และผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ให้สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการขายสินค้าสู่ตลาดโลกได้ โดยเน้นการ Workshop ปฏิบัติจริง ขายจริงในแพลตฟอร์มชื่อดัง ได้แก่ thaitrade.com Thailandpostmart และ Alibaba.com”


          การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ราย โดยประกอบด้วยเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ได้แก่ กลุ่มสินค้าข้าว ผลไม้สด (ทุเรียน ลำไย มังคุดฯลฯ) เกษตรแปรรูป (ชาสมุนไพร มะม่วงกวน ทุเรียนทอด ฯลฯ) และกลุ่มสินค้าอื่นๆ (น้ำมันนวด,ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์จากธรรมชาติ ฯลฯ) ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการได้มีการเรียนรู้กับกูรูในยุคดิจิทัลที่มีชื่อเสียงในด้านการทำการค้าออนไลน์อย่างครบวงจรภายใน 6 วัน พร้อมขายได้จริงทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรนี้มีเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ,การปรับ Mindset การวางแผนธุรกิจ กฎหมายธุรกิจออนไลน์ การสร้าง Content เทคนิคการถ่ายภาพการขายสินค้าในแพลตฟอร์มชั้นนำอาทิ Thaitrade.com Thailandpostmart.com Alibaba.com การทำบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตร การชำระเงินและการขนส่ง เป็นต้น


          สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) www.nea.ditp.go.th หรือ www.facebook.com/nea.ditp หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,007,694

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com