Sunday, 18 April 2021 | 9:34 pm
Sunday, 18 April 2021 | 9:34 pm

21 หน่วยงาน รัฐ-เอกชน ผนึกกำลังบรรลุเป้าหมายลดโลกร้อน

โลกของเรามีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปเพราะ “ปรากฏการณ์เรือนกระจก”  (Greenhouse Effect) สาเหตุที่สำคัญจากมนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนสูญเสียสมดุล อุณหภูมิของโลกจึงร้อนขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษยชาติ และสิ่งมีชีวิตบางชนิดทนไม่ได้และตายไป หรือบางชนิดใกล้สูญพันธุ์  ผลกระทบจาก “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” ก่อให้เกิดความร่วมมือกันของชาติต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส ณ ปลายศตวรรษ

“ปรากฏการณ์เรือนกระจก”  เป็นวิกฤตการณ์ของโลก เกิดจากการรวมตัวหนาแน่นของก๊าซประเภทต่างๆ อาทิ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากกิจกรรมพลังงาน/คมนาคมขนส่ง/อุตสาหกรรม และกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ หรือแม้แต่ก๊าซมีเทนจากธรรมชาติ ล้วนส่งผลกระทบทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และความร้อนดังกล่าวจะไปละลายน้ำแข็งที่ขั้วโลก ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นส่งผลต่อประเทศที่เป็นหมู่เกาะและชายฝั่งของทวีป ตลอดจนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่ใช้สำหรับเป็นที่ผลิตอาหารและ

อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล เกิดปัญหาน้ำท่วม และภัยพิบัติทางธรรมชาติจะรุนแรงมากขึ้น  อีกทั้งในตอนนี้ยังมีปัญหาสำคัญทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาล จึงเกิดปัญหาต่อทุกคน โดยเฉพาะภาคการเกษตรประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบจาก“ปรากฏการณ์เรือนกระจก” จึงร่วมกับประชาคมโลกในการช่วยลดความรุนแรงของปัญหาที่จะกิดขึ้นในอนาคต และลดความเสี่ยงของผลกระทบที่ประเทศไทยต้องเผชิญ อาทิ การลดความรุนแรงของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งจะทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยขับเคลื่อนตามแผนที่นำทางลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 (Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030: NDC) ครอบคลุมสาขาพลังงานและคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ สาขาการจัดการของเสีย

ดังนั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดโลกร้อน สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ตามแผนที่นำทางลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงผนึกกำลังกับ 5 กระทรวง (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และ 16 หน่วยงานจากภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนด้วย “มาตรการทดแทนปูนเม็ด” เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ

หมายเหตุ : เร็วๆ นี้จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง 21 หน่วยงาน พร้อมแถลงข่าว “การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทนปูนเม็ด”
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม
แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ข่าวล่าสุด

ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณี COVID – 19 ผลตรวจหาเชื้อรอบ 2 กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และสื่อมวลชน “ไม่พบเชื้อ”

จากกรณีที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของธนาคารในสาขาตราดและสาขาจันทบุรี และคณะสื่อมวลชน รวม 66 คน เข้าชมการแสดงดนตรีของ นายอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข หรือ “แสตมป์”...

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประกาศ!สยามอะเมซิ่งพาร์ค เปิดบริการตามปกติ วางมาตรการเข้มตรวจโควิด-19 ภาครัฐฯ เล็งเป็นสถานที่พักผ่อน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกิดความสูญเสียด้านบุคลากรและทรัพยากร รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สยามอะเมซิ่งพาร์ค แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการควบคุมที่เข้มข้นในปีที่แล้วและช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บัดนี้สยามอะเมซิ่งพาร์คได้รับความกรุณาจากภาครัฐว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนยังสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียดได้ เนื่องจากขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า 300 ไร่ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้หลายพันต้น จึงเชื่อว่าเป็นสถานที่ปลอดโปร่งและเป็นปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร...

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ตำบลหลักชัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ไปร้านอาหารที่ อ.อุทัย วันที่ 14 เมษายน 2564 ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไปใช้บริการที่ร้านอาหารเดียวกันที่...

เคทีซีจับมือเอ็นคอนเส็ปท์หนุนเรียนวันนี้ ไม่ต้องมีเงินก้อน ผ่อนคอร์สเรียน 0% นานสุด 24 เดือน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “เอ็นคอนเส็ปท์” หรือ เอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชวนคนไทยและบุตรหลานใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยนำเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยฯ...

เคทีซีเกี่ยวก้อยสมาชิกส่งมอบเงินช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบเงินจำนวน 944,644 บาท...

BAM แจ้งกรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับรายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2564 ว่า มีพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งผลยืนยันการตรวจจากแพทย์ว่า ติดเชื้อ...

จำนวนผู้เข้าชม : 126,964

©2020 www.worldbusiness-th.com