Monday, 6 February 2023 | 12:43 am
spot_img
Monday, 6 February 2023 | 12:43 am
spot_img

ธ.ก.ส. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายหนุนการเกษตรระดับหมู่บ้าน แปรรูปสู่เกษตรมูลค่าสูง

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. เพื่อสนับสนุนการยกระดับภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านไปสู่เกษตรมูลค่าสูง โดยส่งเสริมองค์ความรู้ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาอาชีพโดยใช้ปัญหา ความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหมู่บ้านและหน่วยงานในพื้นที่มาเชื่อมโยงแผนงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด การส่งเสริมช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตโดยการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง และการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมถึงการเติมทุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากขึ้น โดยมีนายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมเป็น สักขีพยาน ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 576,546

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com