Tuesday, 16 April 2024 | 3:30 pm
spot_img
Tuesday, 16 April 2024 | 3:30 pm
spot_img

ธอส. เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์นวัตกรรม เปิดตัวโครงการ GHB Creative Innovation Contest ชิงทุนการศึกษา 1 แสนบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการ GHB Creative Innovation Contest”  โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในหัวข้อ “นวัตกรรมแบบไหน ที่ทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออื่น ๆ ได้แบบไม่มีข้อจำกัด และสามารถดำเนินการต่อได้จริง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประชาชนผู้ใช้บริการ และการเข้าถึงบริการธนาคารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับยุค New Normal ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ส่งผลงานในรูปแบบ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 โดย 10 ทีม ที่เข้ารอบได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ก่อนนำเสนอผลงานอีกครั้งในรอบตัดสินในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ทีมที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 รับทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตอันใกล้ได้มีส่วนร่วมกับ ธอส. ธนาคารบ้านของคนไทย ในการสนับสนุนให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้นสอดคล้องกับพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ตามนโยบายของคณะกรรมการธนาคารนำโดย นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ธอส. วันนี้(1 กันยายน 2563) ธนาคารจึงได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการ GHB Creative Innovation Contest”  โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในหัวข้อ “นวัตกรรมแบบไหน ที่ทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางให้นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรืออื่น ๆ ได้แบบไม่มีข้อจำกัด และสามารถดำเนินการต่อได้จริงเพื่อสื่อให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประชาชนผู้ใช้บริการ และการเข้าถึงบริการธนาคารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับยุค New Normal และมีเป้าหมายสู่การทำให้ประชาชนคนไทยทั่วไปมีบ้านได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขและความมั่นคงในชีวิตของสถาบันครอบครัวอย่างยั่งยืน ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โดยผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยรวมตัวกันเป็นทีมจำนวน ไม่เกินทีมละ 5 คน ส่งผลงานในรูปแบบ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที Upload Clip ผลงานผ่านทาง www.ghbcreativeinnovationcontest.com ได้ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 จากนั้นคณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีม เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมที่เข้ารอบได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะเปิดให้ทั้ง 10 ทีมได้นำเสนอผลงานอีกครั้งในรอบตัดสินซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยทีมที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท และอีก 7 ทีมรับรางวัลปลอบใจ ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท/ทีม โดยหลังจากนี้ธนาคารกำหนดให้มีกิจกรรม Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศรวม 32 สถาบันต่อไป

ด้าน นายนิสิต อุ่นวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล ธอส. กล่าวว่า นอกจาก “โครงการ GHB Creative Innovation Contest” จะช่วยให้คน   รุ่นใหม่ได้มีโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้ว ยังถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเปิดโอกาสให้ ธอส. สามารถเฟ้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ให้เข้ามาร่วมงานกับธนาคารในอนาคตได้ต่อไปอีกด้วย โดยสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยากทำงานร่วมกับ ธอส. โดยเฉพาะนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี 3-4 ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีความประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่ใกล้จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสสัมผัสกับธนาคารมากขึ้นผ่านทางโครงการประกวด GHB Creative Innovation Contest ในครั้งนี้ และทุกความคิดสร้างสรรค์ ธนาคารจะให้ความสำคัญโดยนำมาพิจารณาเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ของธนาคารต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อมอบบริการที่ดี และเหมาะสมต่อยุคสมัยให้แก่ลูกค้าของธนาคาร และนำไปสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้านตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป ติดตามรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลของการประกวดโครงการ GHB Creative Innovation Contest เพิ่มเติมได้ที่ www.ghbcreativeinnovationcontest.com และ facebook.com/GHBCreativeInnovationContest

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 972,537

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com