Wednesday, 29 May 2024 | 4:49 pm
spot_img
Wednesday, 29 May 2024 | 4:49 pm
spot_img

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมหารือกับแอร์เอเชีย ส่งเสริมศักยภาพการค้าด้วยการค้าระหว่างประเทศแก่พนักงาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมหารือกับแอร์เอเชีย
ส่งเสริมศักยภาพการค้าด้วยการค้าระหว่างประเทศแก่พนักงาน
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม Our Market ซึ่งเป็น e-market place บนเฟซบุ๊ก ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เพื่อช่วยเหลือพนักงานของสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและได้ร่วมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร และพัฒนาศักยภาพของพนักงานในโครงการ ทั้งในด้านการค้าและการวางแผนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้าในโครงการ ณ สำนักงานสายการบินไทยแอร์เอเชีย ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีนายสันติสุข คล่องใช้ยา CEO ของไทยแอร์เอเชียให้การต้อนรับ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้จัดหลักสูตร e-academy ที่เหมาะสมแก่พนักงานในโครงการจำนวน 400 ท่าน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าและธุรกิจ ซึ่งพนักงานของไทยแอร์เอเชียมีข้อได้เปรียบคือ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อพนักงานของสายการบินได้รับองค์ความด้านการค้าจาก e-academy ของ NEA ก็จะส่งเสริมให้มีทักษะด้านการค้าที่ดีขึ้น และสามารถต่อยอดเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 997,665

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com