Thursday, 9 February 2023 | 12:07 pm
spot_img
Thursday, 9 February 2023 | 12:07 pm
spot_img

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง จำนวน 150,000 บาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปวีณา จูชวน (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา จำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นายสมบูรณ์ อีสา (ที่ 4 จากซ้าย) และนางศิรินภา อีสา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของจ่าโท สหรัฐ อีสา ผู้เอาประกันภัยซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง โดยผู้เอาประกันภัยได้มีประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มจากการเป็นนักศึกษาปริญญาตรีในโครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร (ยืนกลาง) รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจแก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเลอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มา ณ ที่นี้

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 581,049

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com