Wednesday, 29 May 2024 | 2:56 pm
spot_img
Wednesday, 29 May 2024 | 2:56 pm
spot_img

DITP ปรับโฉมงานบริการ 5.0 ตอบโจทย์ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศแบบครบ จบในที่เดียว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ปรับโฉมงานบริการสู่ DITP Service 5.0 หรือบริการถูกใจ 5 เท่า เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศแบบครบ จบในที่เดียว ผ่านแอปพลิเคชัน DITP One สามารถใช้บริการสมัครร่วมกิจกรรม ปรึกษา ติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เด็ดไปกว่า สามารถแนะนำได้ ต้องเรียนรู้อะไร จะเริ่มส่งออกแบบไหน และมีตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จให้ดูเป็นต้นแบบ มีข้อมูล AI ให้ใช้ประกอบการตัดสินใจทำธุรกิจ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้าพัฒนาการให้บริการงานด้านการค้าระหว่างประเทศสู่ DITP Service 5.0 หรือบริการถูกใจ 5 เท่า เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ผู้ประกอบการผ่านช่องทางดิจิทัลของกรมฯ ให้ตรงตามความต้องการ และตอบสนองความต้องการได้เป็นรายบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ตอบโจทย์การค้าที่ต้องการได้ เพราะบริการจะทำได้ครบจบในที่เดียว สะดวกรวดเร็ว เนื่องจากติดต่อขอรับบริการได้ทุกเวลา สามารถนำคำตอบที่ได้ไปใช้ในการวางแผนทำธุรกิจ การเข้าร่วมกิจกรรม หรือวางแผนขยายการส่งออกได้

สำหรับบริการที่ได้มีการพัฒนา ได้แก่ แอปพลิเคชัน DITP One เป็นแอปฯ ที่รวบรวมบริการดิจิทัลของกรมฯ ที่อยู่กระจัดกระจายไว้ในแอปเดียว ตาม concept “ครบจบในแอปเดียว” ประกอบด้วยบริการสำคัญ คือ บริการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรม (DITP DRIVE) , บริการให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ (DITP Touch : Live Chat) และบริการข้อมูล/ข่าวสารด้านการค้าระหว่างประเทศ จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 58 แห่งทั่วโลก (DITP Connect)

นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน DITP One ยังให้บริการที่เหนือขึ้นไปอีก คือ การแนะนำกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใหม่ๆ ตามประเภทสินค้า และตลาดส่งออกที่แต่ละรายให้ความสนใจ พร้อมระบบการแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมสำคัญๆ ของกรมฯ เช่น หากเป็นผู้ประกอบการสินค้าอาหาร ระบบจะประเมินศักยภาพของธุรกิจจากข้อมูลประวัติ ถ้ายังไม่เคยส่งออกหรือเพิ่งเริ่มส่งออก ก็จะแนะนำกิจกรรมปูพื้นฐานความรู้ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศให้ไปศึกษา และแนะนำการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศ เช่น Thaifex-Anuga Asia หรือ งานแสดงสินค้าในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น แต่ถ้าระบบประมวลว่าเป็นผู้ประกอบการที่เคยส่งออกแล้ว มีความเชี่ยวชาญเรื่องการส่งออกเป็นอย่างดี จะแนะนำกิจกรรมที่ advance มากขึ้น อาทิ งาน ANUGA , SIAL หรือกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) ซึ่งเป็นเวทีที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการเจรจาการค้า

สำหรับระบบ DITP Trade Intel เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยคาดการณ์โอกาสและความเสี่ยงหรือผลกระทบทางการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มสินค้าเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ตาม concept “คาดการณ์การค้าเพื่อการตัดสินใจ” ของบริการถูกใจ 5 เท่า โดย DITP Trade Intel เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยแสวงหาโอกาสและแจ้งเตือนความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้รวบรวมข้อมูลและปัจจัยเกี่ยวข้องทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จากแหล่งข้อมูลภายในประเทศและภายนอกประเทศเพื่อผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทย
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 997,591

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com