Wednesday, 24 July 2024 | 8:28 pm
spot_img
Wednesday, 24 July 2024 | 8:28 pm
spot_img

สหพัฒน์ จัดโครงการ “สหพัฒน์ให้น้อง ปี 5” ตามหายอดมนุษย์ตัวจิ๋วตัวแทนเด็กดีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมปลูกฝังการคัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม

ความดี ถึงแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย แต่ก็ทำให้มีความสุขทางใจและมีความภูมิใจในตัวเองได้ การปลูกฝังความดีให้ลูกหลานตั้งแต่ยังเด็ก นอกจากจะส่งผลให้เขาเป็นคนดีในอนาคตแล้ว ยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติอีกด้วย หากสังคมของเรามีแต่ความดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ก็จะมีแต่สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นและทำให้บ้านเมืองสงบสุข

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มองเห็นความสำคัญในการทำความดี จึงได้จัดโครงการ “สหพัฒน์ให้น้อง ตอน… ยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปี 5” ส่งเสริมเด็กดี สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทำความดี ซึ่งเป็นโครงการที่เฟ้นหาตัวแทน เด็กดี มีคุณธรรม และความซื่อสัตย์ พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนมีความประพฤติที่ดี ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนคนอื่นหันมาทำความดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมองเห็นว่า การทำดีต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้ดีได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะให้กับเด็ก ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้เกี่ยวกับ “โครงการธนาคารขยะออมทรัพย์” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการลดปริมาณขยะ โดยคัดแยกขยะที่สามารถนำไป รีไซเคิลได้ กับขยะทั่วไป และกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ทำให้ใช้งบประมาณในการกำจัดขยะน้อยลง และสามารถนำไปพัฒนาชุมชนในด้านอื่นได้ รวมถึงทำให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมา หากไม่เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ ซึ่งการเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ จะเป็นการสร้างพฤติกรรม และคาดว่าจะเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต โดยในสิ้นปีนี้จะมีกว่า 100 โรงเรียนที่ได้รับความรู้จากโครงการธนาคารขยะออมทรัพย์

นายปริญญา สิทธิดำรง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สหพัฒน์ได้จัดโครงการสหพัฒน์ให้น้องอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยเราได้ตามหาน้อง ๆ ที่เป็นเด็กดี มีคุณธรรม และมีความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคมไทย และในปีนี้เรายังคงเดินหน้าปลูกฝังพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการธนาคารขยะออมทรัพย์ โดยน้อง ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง รวมถึงโรงเรียนและชุมชนด้วย ซึ่งเราได้ให้วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการคัดแยกขยะมาให้ความรู้กับน้อง ๆ พร้อมทั้งสอนน้อง ๆ DIY สิ่งของจากขยะเหลือทิ้งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งนี้เราอยากให้เด็ก ๆ และคนในชุมชนได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง จึงได้มอบถังขยะและตาชั่งให้กับโรงเรียนที่เราไปทำกิจกรรม พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์และอุปกรณ์กีฬามอลเทนให้กับทางโรงเรียน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่เยาวชน”

ขยะที่เราทิ้งลงถังไปในแต่ละวัน หากไม่ได้รับการคัดแยก อาจส่งผลกระทบไปถึงส่วนรวมและระบบนิเวศได้ หากเราตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ พร้อมปลูกฝังเรื่องการแยกขยะให้กับเด็กรุ่นใหม่จนเคยชินเป็นนิสัย ก็จะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนที่พักอาศัยของเราได้เช่นกัน มาติดตามกิจกรรมการทำความดีของน้อง ๆ เยาวชนไทย ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30 น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22 และทุกวันเสาร์ เวลา 7.30-8.00 น. ทางช่องฟ้าวันใหม่ และสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube สหพัฒน์ให้น้อง https://bit.ly/34yMLPP

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,036,494

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com