Saturday, 13 April 2024 | 10:13 am
spot_img
Saturday, 13 April 2024 | 10:13 am
spot_img

ไทยประกันชีวิต เชื่อม FundConnext ขายยูนิตลิงค์ เริ่ม ก.ย. นี้

ไทยประกันชีวิต จับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ นำระบบ FundConnext รองรับการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้แบบประกัน “ยูนิตลิงค์” สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าจากการลงทุนที่ได้มาตรฐาน พร้อมความอุ่นใจด้วยการดูแลรอบด้านจากตัวแทน Life Partner มืออาชีพ ตอบโจทย์เป็นทุกคำตอบของชีวิต

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลกระทบให้ผู้บริโภคมองหาช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ซึ่งแบบประกันควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์ นับเป็นแบบประกันที่ตอบโจทย์นักลงทุนในสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีอิสระในการวางแผนการเงินและการลงทุน มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีควบคู่กับความคุ้มครองชีวิต

ดังนั้น เพื่อสร้างมาตรฐานในการลงทุนผ่านแบบประกันยูนิตลิงค์ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิดยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric บริษัทฯ จึงร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) นำระบบงาน FundConnext ซึ่งเป็นระบบงานกลางในการรับ-ส่งข้อมูลการซื้อขายและการชำระราคาระหว่างบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Distributor) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการการลงทุน (บลจ.) สร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการซื้อขายหน่วยลงทุน ทำให้สามารถขายกองทุนจากหลากหลาย บลจ. ด้วยมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อระบบข้อมูลกองทุนรวมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ Distributor มีข้อมูลกองทุน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet) และข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน เพื่อใช้ในการให้คำแนะนำกับลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใต้แบบประกันยูนิตลิงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันของบริษัทฯ ว่าการลงทุนภายใต้แบบประกันยูนิตลิงค์จะเป็นไปตามมาตรฐาน โดยบริษัทฯ นำระบบดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป

“ขณะเดียวกันผู้ที่ซื้อแบบประกันยูนิตลิงค์ของบริษัทฯ สามารถวางแผนการเงินและการลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ รวบรวมข้อมูลแบบประกันเพื่อการลงทุน ตลอดจนข่าวสารกองทุนรวมภายใต้แบบประกันทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) ทั้ง 15 กองทุน บนเว็บไซต์ www.thailife.com นอกจากนี้ ผู้เอาประกันยังสามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์และพอร์ตการลงทุนของตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต” นางวรางค์กล่าว

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ FundConnext ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายโอกาสการลงทุน ตอบสนองความต้องการลูกค้ายูนิตลิงค์ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สามารถเลือกลงทุนกองทุนรวมได้หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันควบการลงทุนของ บมจ. ไทยประกันชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน “To Make the Capital Market “Work” for Everyone” โดยปัจจุบันมีผู้ร่วมตลาดใช้งาน FundConnext เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่ บลจ. 21 ราย และบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 34 ราย ด้านปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยผ่าน FundConnext เติบโตมากกว่า 400% (ณ 31 สิงหาคม 2563) เมื่อเทียบกับปี 2562”

สำหรับแบบประกันยูนิตลิงค์ ที่ บมจ. ไทยประกันชีวิต เสนอขาย ได้แก่ ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิต ลิงค์) และ ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1 (ยูนิตลิงค์) ซึ่งเป็นแบบประกันที่ให้อิสระในการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวะชีวิต โดยสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยประกัน เพิ่มหรือลดวงเงินคุ้มครองได้ รวมถึงเพิ่มหรือลดเงินออมได้ตลอดเวลา และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากหลากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนฯ ที่เชี่ยวชาญการวางแผนการออมและการลงทุน ซึ่งมีใบอนุญาต IC License สำหรับขายสินค้ายูนิตลิงค์พร้อมให้บริการ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 970,977

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com