Sunday, 2 April 2023 | 4:11 pm
spot_img
Sunday, 2 April 2023 | 4:11 pm
spot_img

สัมมนาความรู้การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาความรู้การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่  16 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคาร D อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ภก.ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ศลช. หัวหน้าโครงการฯ นำทีมในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากหลายหน่วยงานทางภาคเหนือ ได้แก่ คุณวิเชียร  เชิดชูตะกูลทอง ประธานบริษัทภราดรอินโนซิส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ  บูรณพิร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยและนักธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียง โดยกิจกรรมนี้จะถูกจัดขึ้นทั้ง 4 ภูมิภาคเพื่อรับฟังความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 650,850

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com