Wednesday, 24 April 2024 | 3:56 pm
spot_img
Wednesday, 24 April 2024 | 3:56 pm
spot_img

DITP คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านบริการผู้ประกอบการส่งออกของไทย

DITP คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านบริการผู้ประกอบการส่งออกของไทย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งปี“รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563” สาขาการบริการภาครัฐประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น จากโครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ThailandTrust Mark (T- Mark) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ในวันที่ 16 กันยายน2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยถึงรางวัลเลิศรัฐที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับในปี 2563 ว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยจัดให้มี “รางวัลเลิศรัฐ”รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่

1) รางวัลบริการภาครัฐ 2)รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและ 3) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น
นายสมเด็จฯ กล่าวต่อว่า เป็นความภาคภูมิใจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการได้รับรางวัลเลิศรัฐในปีนี้ จากโครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ T Mark ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทย โดยการพัฒนาตราสัญลักษณ์ที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบริการไทย ที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพและครอบคลุมประเด็นการค้าที่สำคัญ ได้แก่ การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand trust mark ซึ่งกรมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ก่อให้เกิดมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมในภาพรวมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ
รางวัลที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมุ่งมั่นพัฒนาการบริการประชาชนเพื่อผลักดัน และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลในตลาดโลกต่อไป
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.thหรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 978,230

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com