Wednesday, 29 May 2024 | 2:51 am
spot_img
Wednesday, 29 May 2024 | 2:51 am
spot_img

คปภ. ร่วมกับคณะนักศึกษา Super วปส. รุ่นที่ 1 เปิดตัวแอป Line Chatbot

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะต้องเผชิญกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับการกำกับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม (ecosystem) ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล เพื่อให้บริษัทประกันภัยและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยยังคงรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ จึงได้ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร Super วปส. รุ่นที่ 1 เปิดตัวนวัตกรรมด้านการประกันภัย ได้แก่ โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) และ Line Chatbot “คปภ. รอบรู้” (LINE @OICConnect) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า การจัดทำโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) หรือ IRS มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถทดสอบนวัตกรรม โดยการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริง ภายในสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่จำกัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่พิจารณากำหนด หรือแก้ไขปรับปรุงให้ยืดหยุ่นตามความจำเป็น ซึ่งได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การกำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อม (ecosystem) มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สำนักงาน คปภ. จึงได้ปรับปรุงแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมให้มีความยืดหยุ่น และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้ง Fintech Firms และ Tech Firms สามารถเข้ามาทำการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทมี Sandbox ของตนเอง (Own Sandbox) โดยยังคงมีกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสมและเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้น สำนักงาน คปภ. โดยกลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีการประกันภัย จึงพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ IRS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจ โดยได้ดำเนินการจัดทำระบบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ IRS ซึ่งเป็นระบบ Self Service เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการและสามารถทราบผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ และสามารถยื่นหลักฐานใบสมัครเข้าโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับ Line Chatbot “คปภ. รอบรู้” (LINE @OICConnect) เป็นระบบตอบคำถามอัตโนมัติ (Chatbot) ภายใต้ชื่อ “คปภ. รอบรู้” โดยพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการบริการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ด้านการประกันภัย และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ทำให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจเรื่องการประกันภัยได้ง่ายขึ้น รวมทั้งยังเป็นการเสริมประสิทธิภาพการบริการของสายด่วน คปภ. 1186 เพื่อช่วยลดปริมาณคำถามที่มีความซับซ้อนน้อยและพบได้บ่อย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สายด่วน คปภ. 1186 สามารถให้คำปรึกษาและบริการแก่ประชาชนที่มีความเดือดร้อนได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับการติดต่อกับสำนักงาน คปภ. ในเรื่องต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ Chatbot “คปภ. รอบรู้” ถูกพัฒนาในรูปแบบ AI บนแพลตฟอร์ม LINE เนื่องจากประชาชนในประเทศไทยส่วนใหญ่ มีความคุ้นเคยกับการสื่อสารผ่านช่องทาง LINE มากกว่าช่องทางการสื่อสารอื่น ทำให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้โดยง่าย และให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนสามารถพิมพ์คำถามที่ต้องการทราบ และ Chatbot “คปภ. รอบรู้” จะประมวลผลคัดเลือกคำตอบในคลังข้อมูล และส่งกลับไปโดยอัตโนมัติ โดยปัจจุบัน Chatbot “คปภ. รอบรู้” มีจำนวนคำถามคำตอบในคลังความรู้มากกว่า 20,000 คำถาม/คำตอบ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น โดย Chatbot คปภ. รอบรู้ (LINE @OICConnect) เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยผ่าน LINE @OICConnect (ระบบ AI อัตโนมัติ) ทำให้เรื่องที่เกี่ยวกับประกันภัย เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ด้วย Line Chatbot คปภ. รอบรู้ ดังนั้นหากท่านใดมีข้อสงสัย อยากรู้เรื่องประกัน เพิ่มเพื่อนทาง LINE โดยการค้นหา @OICConnect แล้วกดเพิ่มเพื่อนได้เลยทันที หรือ ค้นหา “คปภ. รอบรู้” ในไลน์ LINE หรือ กดที่ลิ้งค์ https://lin.ee/6oJAFrS

“ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของผู้คนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลด้านการประกันภัยของประชาชน โดยสามารถใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ช่วยในการกลั่นกรองข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกทำประกันภัยได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเพื่อนำพาภาคอุตสาหกรรมประกันภัยก้าวผ่านความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งผลให้อุตสาหกรรมประกันภัยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 997,218

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com