Wednesday, 29 May 2024 | 3:02 am
spot_img
Wednesday, 29 May 2024 | 3:02 am
spot_img

กสิกรไทยร่วมกับ กบข. และผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำ ร่วมพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ไทยด้วยหุ้นกู้และสัญญาบริหารความเสี่ยงดอกเบี้ย THOR เป็นธุรกรรมแรกในประเทศ

นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย 

กสิกรไทยออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) โดยมี กบข. เป็นผู้ลงทุนหลัก (Cornerstone Investor) ซึ่งได้เข้าทำการปิดความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยด้วย นับเป็นการออกหุ้นกู้และการเข้าทำธุรกรรมบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย THOR ธุรกรรมแรกของประเทศ  

นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (17 ก.ย. 63) ธนาคารกสิกรไทยได้ดำเนินการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิง THOR เป็นรายแรกให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ โดยมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. เป็นผู้ลงทุนหลัก (Cornerstone Investor) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ประมาณ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR + 0.4075% และโดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือ “AA+ (tha)” แนวโน้มอันดับเครดิต “มีเสถียรภาพ” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 และขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“ThaiBMA”) 

การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) อนุญาตให้ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ Medium Term Note ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี 

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือเป็นนวัตกรรมทางการเงินครั้งสำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกในประเทศที่ผลตอบแทนอ้างอิง THOR ซึ่งถือเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย ผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำในประเทศ อาทิเช่น กบข. บลจ. กสิกรไทย และ ThaiBMA ในการร่วมพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ไทยในธุรกรรมที่อ้างอิง THOR ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”)

นายธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารกสิกรไทยได้เข้าทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย THOR (“THOR IRS”) เป็นธุรกรรมแรกของประเทศในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา วันนี้ (17 ก.ย. 63) ธนาคารกสิกรไทยมีความยินดีที่ได้เป็นผู้ให้บริการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ THOR และเป็นผู้ให้บริการเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย THOR กับลูกค้าเป็นรายแรกของประเทศโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดเพื่อรองรับการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  โดยธุรกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมันของตลาดและผู้ลงทุนในความเชี่ยวชาญของธนาคารกสิกรไทยในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศในการให้บริการการระดมทุนและการบริหารความเสี่ยงผ่านตลาดเงินและตลาดทุน

นายอาสา อินทรวิชัย รองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กล่าวว่า ธุรกรรมนี้ถือเป็น Cornerstone ของตลาดดอกเบี้ยและตลาดอนุพันธ์ระยะสั้น กบข.พร้อมสนับสนุนการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ตามแนวทางของ ธปท. และเชื่อว่าจะเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูง สามารถสะท้อนความเสี่ยงของคู่สัญญารวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 997,223

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com