Saturday, 13 April 2024 | 11:41 am
spot_img
Saturday, 13 April 2024 | 11:41 am
spot_img

SAM จับมือ GBDi ลงนาม MOU ร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐ

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM และรศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สวข.) หรือ GBDi  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้  ประสบการณ์ รวมทั้งการให้คำปรึกษา แนะนำในการกำกับดูแลข้อมูลและจัดเตรียมโครงสร้างสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งเป็นการสนองนโยบายภาครัฐที่ต้องการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน  ณ ห้องจอมพล ชั้น 30 สำนักงานใหญ่ SAM อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เมื่อเร็วๆ นี้ 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 971,016

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com