spot_img
Friday, 14 June 2024 | 10:08 am
spot_img
spot_img
Friday, 14 June 2024 | 10:08 am
spot_img

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์เด็กเล็กสวมมวกกันน็อก 100% จ.บึงกาฬ

นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ และนายทวีธรรม พลดี ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนภาค 2 (ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน จังหวัดบึงกาฬ ผู้แทนจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายลือชัย นามศรี นายกเทศมนตรีตำบลบึงงาม จังหวัดบึงกาฬ และนางผ่องศรี โพธิเสน ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ มูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานร่วมมอบหมวกนิรภัยเด็กให้กับเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวนปอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกโพธิ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสมบูรณ์ เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความปลอดภัยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติเห็นถึงความสำคัญของการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกล ปลอดภัยไว้ก่อน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบหมวกนิรภัยเด็กให้กับเด็กเล็ก จำนวน 130 ใบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

สำหรับโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค-ปลอดภัย ถือเป็นโมเดลที่มูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยชมรมคนห่วงหัว และบริษัทฯ ร่วมมือกันผลักดันเยาวชนเห็นความสำคัญของการสวมใส่หมวกนิรภัย ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกันดำเนินการมาแล้วในพื้นที่จังหวัดน่าน และอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี รวมถึงจังหวัดบึงกาฬในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นเมืองต้นแบบในการรณรงค์ความปลอดภัยให้เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 100% ทุกครั้งที่เดินทาง พร้อมกับเดินหน้าขยายผลโครงการดังกล่าวในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,006,780

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com