Wednesday, 24 July 2024 | 8:17 pm
spot_img
Wednesday, 24 July 2024 | 8:17 pm
spot_img

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมเมืองโบราณ สมุทรปราการ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมด้านการศึกษานำพาการท่องเที่ยว

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมเมืองโบราณ สมุทรปราการ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมด้านการศึกษานำพาการท่องเที่ยว การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ของภาคการศึกษาไทย พร้อมส่งเสริมคนไทยเที่ยวเมืองไทย กระตุ้นภาคเศรษฐกิจ ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,036,482

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com