Wednesday, 4 October 2023 | 10:47 am
spot_img
spot_img
Wednesday, 4 October 2023 | 10:47 am
spot_img
spot_img

กปว. ร่วมบูรณาการกับ กปช. และ คปภ. ภาค 9 (สงขลา) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย จ.สงขลา

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิต และสำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องดุสิตา ชั้น 8 โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยการจัดโครงการบรรยายความรู้ในครั้งนี้เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทุนประกันวินาศภัยกับองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประสานความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกันภัยให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัยในการเป็นสื่อกลาง และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจประกันวินาศภัยในสายตาประชาชน
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจประกันวินาศภัย

นอกจากนี้ทางกองทุนประกันวินาศภัย ได้เชิญนายธนาศักดิ์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “อนุญาโตตุลาการกับสำนักงาน คปภ.” และภายในงานยังมีการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ของกองทุนประกันวินาศภัย” บรรยายโดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และนายกันตธัช ไหลประเดิมพันธ์ เจ้าหน้าที่ 2 งานคุ้มครองสิทธิ / หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ของกองทุนประกันชีวิต” บรรยายโดยนายนพพล เบี้ยวไข่มุก ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และนายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโส อีกทั้งยังมีการตอบข้อซักถาม เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมฟังบรรยายภายในงาน และยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อแลกรับของที่ระลึกมากมายภายในงาน

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 811,933

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com