Saturday, 8 May 2021 | 11:43 pm
Saturday, 8 May 2021 | 11:43 pm

“สุริยะ” ดึงกสอ.เปิดคอร์สระยะสั้นผลิตผ้ามัดย้อม ลงพื้นที่ชุมชนบางแคเพิ่มรายได้-สร้างอาชีพใหม่

“สุริยะ” นำทัพ กสอ. ลงพื้นที่ช่วยชุมชนบางแค เปิดคอร์สฝึกอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ : การทำผ้ามัดย้อม เพิ่มทักษะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ตลาด สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ลดปัญหาว่างงานจากภัยโควิด 19 กิจกรรมได้รับการตอบรับเกินคาด ประชาชนแห่เข้าอบรมกว่า 300 คน มั่นใจสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนปีละกว่า 18 ล้านบาท พร้อมขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในพิธีเปิดงาน “ฝึกทักษะอาชีพ สร้างรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ : การทำผ้ามัดย้อม” ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งธุรกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) รวมถึงชุมชนต่างๆ โดยครั้งนี้ กสอ. ได้นำหลักสูตรของโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ : การทำผ้ามัดย้อม เป็นหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนในพื้นที่บางแค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการว่างงาน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชน ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

“โควิด -19 กระทบต่อทุกภาคส่วนทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือหารายได้ได้ตามปกติ ทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ประชาชนบางส่วนจึงต้องกลับภูมิลำเนา แรงงานในระบบถูกเลิกจ้างเหล่านี้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ จึงร่วมกันหาแนวทางการรับมืออย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มการจ้างงานในชุมชน กสอ.เองได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 90 วันที่ผ่านมาได้ให้กสอ.ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชุมชน และภาคเกษตรอุตสาหกรรม โดยได้ใช้งบประมาณกว่า 150 ล้านบาท ที่สามารถฟื้นฟูกิจการได้ถึง 4,300 กิจการสร้างผู้ประกอบการและฝึกอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน 10,000 คน ให้มีรายได้ และช่วยรักษาอัตราการจ้างงาน 100,000 คน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือภาคธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงชุมชน ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดสร้างรายได้ และมีอาชีพเสริมจากการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์” นายสุริยะ กล่าว

ทั้งนี้ กสอ. ได้เปิดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติในหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม โดยผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมการย้อมผ้าที่เข้ามาเสริมทักษะพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน เนื่องจากการทำผ้ามัดย้อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือและสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำเทคนิคการมัดย้อม เพื่อสร้างลวดลาย ในรูปแบบเป็นที่นิยมของตลาดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูโต๊ะ ซึ่งปัจจุบันตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประชาชนพื้นที่แขวงบางไผ่ เขตบางแค และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 300 คนเข้าร่วมฝึกอบรม ที่อาคารฝึกอบรมวัดพรหมสุวรรณสามัคคี เขตบางแค ซึ่งคาดว่าในการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญต่อการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นเม็ดเงิน ราว 1.5 ล้านบาทต่อเดือนหรือคิดเป็นกว่า 18 ล้านบาทต่อปี เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ กสอ. ยังได้เปิดหน่วยเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต)ของ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai-idc ) และ จุดให้บริการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มชุมชน วิเอสเอ็มอี รวมถึงผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 ทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าขอรับคำปรึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาอาชีพ การประกอบการอื่นๆ นอกเหนือจากกิจกรรมอบรมทำผ้ามัดย้อม เพื่อไปต่อยอดไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา กสอ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวไปแล้ว ผ่านศูนย์ภาคที่มีอยู่ทั่วประเทศไปแล้ว 4 ครั้ง ทั้งภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพฯ

นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ในการเข้ามาส่งเสริมการฝึกอาชีพในพื้นที่ชุมชนบางแค ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเนื่องจากมีสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ทำให้มีจำนวนผู้ว่างงานจำนวนมาก ดังนั้นการเข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อการฝึกอบรม ครั้งนี้ถือเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ช่วยสร้างโอกาสด้านรายได้และอาชีพให้กับชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เชื่อมั่นว่าโครงการจะเป็นแนวทางในการสร้างส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่อง”

ข่าวล่าสุด

ธนาคารออมสิน แจ้งเตือน!

ด้วยขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารออมสินและใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคาร ในการเปิดใช้ LINE หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน … จึงขอย้ำว่าธนาคารออมสิน ไม่มีให้บริการสินเชื่อทาง LINE / ไม่มีการขอให้ลูกค้าโอนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ผ่านทาง LINE รวมถึงไม่มีการใช้ LINE สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย ทั้งนี้...

ขายดี ไม่เว้นวันหยุด!!! ผลประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ของ ธอส. เพียง 3 ชั่วโมง ขายได้ถึง 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยผลการจัดงานประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 จำหน่ายทรัพย์ทั่วประเทศได้ทั้งสิ้น 350 รายการ มูลค่า 350 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดขายทรัพย์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 106 รายการ 102...

แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสินค้าฟรี ให้ 3,500 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านทั่วไทย พร้อมต่อยอดโครงการ “แม็คโครมิตรแท้โชห่วย” สู่สมาร์ทโชห่วย หนุนค้าปลีกรายย่อยไทยฝ่าวิกฤตโควิด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอด “โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” ล่าสุด จัดชุดสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพส่งต่อร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน 3,500 แห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมมูลค่ากว่า 3.7 ล้านบาท เพื่อให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน...

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) พร้อมจัดหาวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเอกชน ตามการพิจารณาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญ องค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัทที่ต้องบริหารจัดการและกระจายวัคซีนด้วยองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางของผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากวัคซีนโควิดทุกชนิดที่ผลิตได้ในขณะนี้เป็นการใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ต้องการให้การกระจายวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป...

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล “บริษัทประกันสุขภาพที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากงาน International Finance Awards 2020

ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีแห่งความท้าทายของทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อการดำเนินกิจการและการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในด้านการดูแลสุขภาพ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพจึงต้องก้าวให้ทันแนวโน้มด้านสุขภาพและความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ในขณะเดียวกันยังต้องพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ในฐานะบริษัทประกันชีวิตที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 70 ปี...

จำนวนผู้เข้าชม : 140,765

©2020 www.worldbusiness-th.com