Tuesday, 16 April 2024 | 1:45 pm
spot_img
Tuesday, 16 April 2024 | 1:45 pm
spot_img

ออฟฟิศเมท” คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 4 ปีซ้อน จากกระทรวงแรงงาน

ออฟฟิศเมท คว้า 3 รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  จากงาน “Thailand Labour Management Excellence Award 2020” โดยในปีนี้ได้รางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ออฟฟิศเมทให้ความสำคัญ กับการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้าง บรรยากาศการทำงานที่ดี และการดูแลสวัสดิการแรงงาน เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มั่นคงและพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานทุกระดับ 
ในปีนี้ออฟฟิศเมทได้รับรางวัลจาก 3 สถานประกอบการ ได้แก่ ออฟฟิศเมท สำนักงานใหญ่, Contact Centerสำนักงานหัวหมากเซ็นเตอร์ และสำนักงานอาคารอุ่นใจ โดยมีนายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล ณ กระทรวงแรงงาน

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 972,508

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com