Tuesday, 23 July 2024 | 11:59 am
spot_img
Tuesday, 23 July 2024 | 11:59 am
spot_img

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สนับสนุนการศึกษาอาจารย์แพทย์ จุฬาฯ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา การวิจัย เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ของอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นผู้มอบทุน โดยมี ศ. นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ. นพ. พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ประชุม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

บุคคลในภาพ (จากซ้าย) –คุณอรภรรณ บัวม่วง กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, คุณอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, ศ. นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, รศ. นพ. พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย, รศ. นพ. ทวีสิน   ตันประยูร ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์ รพ.บำรุงราษฎร์, ศ. นพ. นิมิต เตชไกรชนะ ผู้อำนวยการด้านวิจัยและการศึกษา รพ. บำรุงราษฎร์, พญ. พลิตา เหลืองชูเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการศึกษา รพ. บำรุงราษฎร์

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,035,512

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com