Sunday, 21 April 2024 | 11:55 am
spot_img
Sunday, 21 April 2024 | 11:55 am
spot_img

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงฯ ครบรอบ 18 ปี

เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 18 ปี และได้มอบรางวัลให้แก่ หน่วยงานสังกัดพม./หน่วยงาน/บริษัทหรือภาคธุรกิจเอกชนในสาขาต่างๆ จำนวน 36 รางวัล

สถาบันพระปกเกล้า ปรม.19 โครงการ “ยิ้มด้วยกัน” ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงาน/บริษัทหรือภาคธุรกิจเอกชนที่มีผลงานด้าน CSR เป็นเลิศ โดยนายปภาวิน นิธิเมธาวิน ประธานกลุ่มกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานเป็นเลิศ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี จากท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กิจกรรมของนักศึกษาปรม.รุ่นที่ 19 ที่มีส่วนร่วมกับ พม. ภายใต้กิจกรรม จิตอาสาในช่วงเกิด วิกฤต โควิด 19 และได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นการมอบถุงยังชีพ “ยิ้มด้วยกัน” จำนวน 6,305 ชุด มูลค่า 1,240,000 บาท ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 19 หน่วยงาน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19
ทางสถาบันพระปกเกล้า และ นักศึกษา ปรม. 19 มีความยินดีเป็น อย่างสูง ที่ได้ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ “โครงการ พม.ห่วงใยสู้ภัย
โควิด19 “

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 975,948

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com