Sunday, 21 April 2024 | 12:00 pm
spot_img
Sunday, 21 April 2024 | 12:00 pm
spot_img

MDRT Thailand ปรับแผน ปี 21 จัดVersal EVENT รับวิถี New Normal

ประธาน MRDT ประเทศไทย เดินหน้าจัดประชุมใหญ่แห่งปี เผยแฟลตฟอร์มใหม่สำหรับสมาชิกเพื่อสร้างความสำเร็จ หวังเพิ่มจำนวนสมาชิกปีนี้ แตะ 3,500 คน

นายนิธิโรจน์ ธนโอฬารสิน MDRT Thailand Country Chair สมาคมผู้ปฏิบัติวิชาอาชีพธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงินชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า สมาคมผู้ปฏิบัติวิชาอาชีพธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงินชั้นนำระดับโลกซึ่งดำเนินงานแบบอิสระ ได้กำหนดจัดการประชุมแบบเวอร์ชวลอีเวนต์ โดยเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้คือการช่วยเหลือกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาอาชีพด้านการเงินที่ต้องกำหนดทิศทางการดำเนินงานของลูกค้าและธุรกิจต่าง ๆ เพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

“MDRT ถือเป็น 1 จาก 3 องค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางที่ MDRT วางไว้โดยมีคณะกรรมการที่ถูกคัดเลือกมาจากบริษัทประกันชีวิตเกือบทุกบริษัท เพื่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจาก MDRT ประเทศไทย ในแต่ละปีเรามีการจัดกิจกรรมวิชาการ (Thailand MDRT Day) ทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ตัวแทนฯทุกท่านได้รับความรู้ แรงบันดาลใจที่เหมาะสมกับคนไทย โดยวิทยากรคนไทย และจากต่างประเทศ ในปี 2021 เราตั้งเป้าให้ประเทศไทยมีสมาชิก 3,500 คน เพื่อสร้างให้คนไทยได้มีความรู้เรื่องการวางแผนการเงินและประกันชีวิตให้มากยิ่งขึ้นไป”

ในการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ได้เชิญนักวิชาการจากประเทศอังกฤษ ชื่อดัง ซึ่งเป็นผู้บรรยายในการประชุมระดับ Top of the Table มาร่วมแชร์ประสบการณ์ช่วงโค้งสุดท้าย หัวข้อ ‘เราจะสร้างธุรกิจ และสร้างการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินระดับโลกอย่างยั่งยืนต้องทำอย่างไรบ้าง’ ให้สมาชิกได้รับฟัง โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และมีการแปรเป็นภาษาไทยแบบคำต่อคำ ผ่านเฟสบุ๊ค MDRT ซึ่งงานจัดขึ้นทั้งหมด 5 วัน ผู้เข้าประชุมจะได้รับฟังการบรรยายของบุคคลชั้นแนวหน้าทั้งในอุตสาหกรรมและแวดวงสังคมถึงแนวทางการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ ได้เรียนรู้แนวทางการชี้แนะลูกค้าและประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจากคอนเทนต์มากกว่า 200 เรื่อง รวมถึงการปลดล็อกความสำเร็จในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปี 2563

“การประชุมประจำปีของ MDRT ทุกครั้งจะมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ทั้งภาพกว้าง และภาพลึก ทำให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้พัฒนาตนเองแบบรอบด้าน สามารถนำความรู้เหล่านั้นที่รับกลับมาใช้ในการประกอบวิชาชีพ แนะนำ วางแผนให้กับคนไทยให้มีการวางแผนการเงินและประกันชีวิตที่มากขึ้น ทำให้คนไทยมีรากฐานการเงินที่ดีขึ้น แข็งแรงขึ้น เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับภาครัฐต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสในการพบปะสร้างเครือข่ายกับผู้ปฏิบัติงานรายอื่น ๆ ซึ่งพร้อมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อวิชาชีพ การบรรยายทุกหัวข้อจะมีการถ่ายทอดครอบคลุมทั้ง 5 เขตเวลาโลกและแปลเนื้อหาเป็น 13 ภาษา รวมถึงภาษาไทย”

สำหรับงานในครั้่งนี้่ถือว่าเป็นแพล็ตฟอร์มใหม่สำหรับสมาชิก เพื่อการมารวมตัวกันและเฉลิมฉลองความสำเร็จ ตลอดจนร่วมแบ่งปันแนวคิดใหม่ สร้างเครือข่าย และเรียนรู้ถึงโซลูชั่นที่ใช้งานได้ผลมาแล้วทั่วโลกเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาของธุรกิจในระดับประเทศ พร้อมการศึกษาบทเรียนที่เป็นสากลเพื่อสร้างความสำเร็จทั้งในอุตสาหกรรมและเป้าหมายระดับบุคคล การจัดงานแต่ละวันจะมีการนำเสนอแพล็ตฟอร์มหลักและการบรรยายของ MDRT รวมถึงการบรรยายเฉพาะด้าน”

นิธิโรจน์ กล่าวอีกว่าจากภาวการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 MDRT มีการปรับลดเกณฑ์ในการติดคุณวุฒิ จากเดิมสมาชิกต้องทำเบี้ยรับปีแรกได้ 2.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้มายาวนาน ลดลงมาเหลือ 1.72 ล้านบาท ในรอบหลาย 10 ปี ไม่เคยปรับลด เป็นการให้ความช่วยเหลือจาก MDRT โลก ให้สามารถติดคุณวุฒิสมาชิก MDRT ได้ ขณะนี้บริษัทในไทยประมาณ 3-5 แห่ง มีการปรับเกณฑ์ตามมาตรฐานของ MDRT แล้ว

“สำหรับสมาชิกปี 2020 จะสมัครสมาชิกปี 2021 ให้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องยื่นผลงาน หรือผลลิต ถ้าเพิ่มอันดับวุฒิ 3 เท่า 6 เท่า สามารถใช้ตัวเลขตารางใหม่ เพื่อให้สามารถติดสมาชิกได้ง่ายขึ้นในสภาวะที่ยาก แม้ MDRT จะให้สิทธิสมาชิกปีนี้ สมัครได้โดยไม่ต้องยื่นผลงาน แต่ต้องการให้ตัวแทนในประเทศไทยยื่นผลงานสมัครสมาชิกจริง ซึ่งจะบ่งบอกได้ว่าตัวแทนจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน”

ต้องขอแสดงความยินดีกับคนไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก MDRT ในการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละ Task Force โดยเป็นการเชิญจาก MDRT Headquarter โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นคุณพรประภา สุกรีภิรมย์ Global Council Member รับหน้าที่ดูแลสมาชิกในประเทศโซนเอเชียและโอเชียเนียทั้งหมด ส่วนตนเองนิธิโรจน์ ธนโอฬารสิน Thailand Country Chair ดูแลสมาชิกในประเทศไทย คุณวัชระ อินทรชาติ Member of Acquisition of Younger Clients Task Force ดูแล Content เกี่ยวกับผู้มุ่งหวังกลุ่มคนรุ่นใหม่ กานต์ องค์สุวรรณ Member of Acquisition of Younger Clients Task Force ดูแล Content เกี่ยวกับผู้มุ่งหวังกลุ่มคนรุ่นใหม่

นอกจากนี้ยังมี คุณลาวัณย์ วาริชนันท์ ตำแหน่ง 2021 Annual Meeting Focus Session Captain ซึ่งคอยประสานงานดูแลวิชาการ Focus Session ในงาน Annual Meeting 2021 ที่ New Orleans คุณจิรวดี หอมเพชร 2021 Annual Meeting Connexion Zone Captain
ทำหน้าที่ประสานงานดูแลวิชาการ Connexion Zone ในงาน Annual Meeting 2021 ที่ New Orleans และคุณพรพิมล เจริญทวีทรัพย์ 2021 Global Conference Focus Session Captain ประสานงานดูแลวิชาการ Focus Session ในงาน Global Conference 2021 ที่ สิงคโปร์

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 975,952

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com