Sunday, 21 April 2024 | 12:09 pm
spot_img
Sunday, 21 April 2024 | 12:09 pm
spot_img

พฤกษาเปิดโรงงานพรีคาสท์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากวสท.

พฤกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมการผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร โดยนายทวีศักดิ์ บุญขจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพรีคาสท์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้โรงงานพฤกษา พรีคาสท์เป็นโรงงานที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก โดยพฤกษาเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่สร้างโรงงาน และนำเทคโนโลยีพรีคาสท์ (Precast) มาใช้อย่างจริงจัง การเยี่ยมชมงานจากวสท. ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน  และถ่ายทอดผ่านความเชี่ยวชาญของพฤกษาในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ เพื่อช่วยส่งเสริม พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพแก่วิศวกรไทย    ตามนโยบายบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาและตอบแทนสังคม ภายใต้หลักจริยธรรมและการกับดูแลกิจการที่ดี

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 975,953

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com