Wednesday, 4 October 2023 | 11:07 am
spot_img
spot_img
Wednesday, 4 October 2023 | 11:07 am
spot_img
spot_img

มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนพลังงานสะอาดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และสื่อการเรียนรู้ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร อุบลราชธานี

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – วันที่ 8 กันยายน 2566 – มูลนิธิอิออนประเทศไทย ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โดยนายคะซึชิ อิวาโมโตะ (ที่สี่จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และนายวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ (ที่สามจากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะส่งมอบโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ขนาด 9.81 กิโลวัตต์ รวมมูลค่า 478,418 บาท เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดย พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ (ที่สี่จากซ้าย) จเรตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะเป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านหนังสือให้แก่เด็กนักเรียน มูลนิธิฯ ยังได้บริจาคหนังสือและจัดมุมรักการอ่านสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลให้ห้องสมุดของโรงเรียน รวมมูลค่า 236,014 บาท รวมถึงสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวินัยทางการเงินและสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันให้แก่นักเรียนอีกด้วย

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้ริเริ่มทำโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีแผนงานสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับหน่วยงานอื่นต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมเพื่อการกุศลครั้งนี้ยังสนับสนุนพันธกิจของมูลนิธิฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพแก่เด็กและเยาวชนในท้องที่ห่างไกล  ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการพัฒนาที่ยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาวะโลกร้อน โดยมูลนิธิฯ ตั้งเป้าว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตรแห่งนี้จะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนได้มากถึงเดือนละประมาณ 5,000 บาท

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 811,950

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com