Wednesday, 4 October 2023 | 10:43 am
spot_img
spot_img
Wednesday, 4 October 2023 | 10:43 am
spot_img
spot_img

BAM เดินหน้าโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ปีที่ 11 มอบอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยเฉพาะทาง ให้แก่ โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง

นายพงศธร มณีพิมพ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.วุฒิพันธุ์ ตวันเที่ยง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางจันทร์จิรา มะลิต้น  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออก พร้อมพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเตียงไฟฟ้า ซึ่งสามารถชั่งน้ำหนัก พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ และเอ็กซ์เรย์ได้  รวมทั้งเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ รวมมูลค่า 400,000 บาท ให้กับโรงพยาบาล แกลง จังหวัดระยอง  โดยมี นพ.สมบูรณ์ โหตระวารีกาญจน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  และ พญ.นิภา สกลไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อมุ่งหวังช่วยเหลือคณะแพทย์และพยาบาลให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ ในการบริการได้ดียิ่งขึ้น

BAM ดำเนินโครงการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐปีละ 10 แห่งทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแนวคิด  ESG  ควบคู่กับการแบ่งปันโอกาส โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติให้ก้าวไปพร้อมกัน

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 811,930

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com