Saturday, 13 April 2024 | 10:57 am
spot_img
Saturday, 13 April 2024 | 10:57 am
spot_img

DITP ปั้นผู้ประกอบการแบรนด์สินค้าเกษตรไทยสู่สากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการโครงการ IDEA LAB สร้างแบรนด์สินค้าเกษตรไทยสู่สากล
หลังปั้นช้างเผือกเข้าสู่ตลาดได้อีก 10 ราย เตรียมช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศต่อไป

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า วันที่ 14 ตุลาคม 2563 กรมฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าทางการเกษตรไทยสู่ตลาดสากล IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการเสริมความรู้ด้านการสร้างแบรนด์อย่างเข้มข้นรวม 10 ราย ได้นำเสนอกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาแบรนด์สินค้าและบริการ
โดยผู้ประกอบการทั้ง 10 ราย ที่ผ่านการพัฒนาแบรนด์ กรมฯ จะให้การช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนช่องทางการตลาด เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดส่งออกสู่ต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมที่ต่างๆ ที่กรมฯ ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ หรือการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นต้น
สำหรับผู้ประกอบการทั้ง 10 ราย ได้แก่ 1.บจก.แคร์ฟู้ด (ประเทศไทย) แบรนด์ปูฉาย สินค้าปูดองเค็มฉายรังสี 2.บจก.โกลบอล พาร์ทเนอร์ อินเตอร์ฟู้ด แบรนด์ ทรอปิก้า คิง สินค้าท็อปปิ้งผลไม้ไทย 3.บจก.บีครอส ออฟ กรีน แบรนด์ เคลคุคคุ สินค้าผักเคลสดและแปรรูป 4.บจก.ทานดี อินโนฟูด แบรนด์ ทานดี สินค้าเส้นโปรตีนไข่ขาว 5.บจก.นิวทริ-ไฟว์ ฟู้ด แบรนด์ เอโยะ สินค้าอาหารออแกนิกสำหรับทารกและเด็กเล็ก 6.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีริส แบรนด์ เพียงใจ สินค้าเบาะรองจากยางพารา 7.บจก.บวรเวชสมุนไพรไทย แบรนด์ บวรเวช สินค้าครีมบำรุงผิวสำหรับผู้สูงอายุ 8.บจก.ไทยนำโชค เทกไทล์ แบรนด์ ไทยนำโชค สินค้าเส้นใยและผ้าทอธรรมชาติ 9.บจก.ออร์ก้าฟีด แบรนด์ ไลก้า สินค้าขนมสัตว์เลี้ยงจากโปรตีนแมลง และ 10.บจก.เดอะ โคลเวอร์ แบรนด์ เจมิโอ สินค้ารองเท้าผ้าใบเพื่อสุขภาพ

ส่วนคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เข้าร่วมการนำเสนอกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ได้แก่ 1.ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ ข2.น.ส.ประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า 3.ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. 4.นายธราธิป นัทธีศรี กรรมการผู้จัดการ อดีตผู้บริหารแบรนด์ Café Amazon
5.นายสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี คอมเมิร์ส จำกัด 6.นายนวพร อำนวยพร กรรมการผู้จัดการบริษัท คราฟฟิก จำกัด 7.น.ส.นภัสวรรณ ศิริสุคนธ์ และน.ส.มนัสรวี วงศ์ประดู่ กรรมการผู้จัดการ The Head and The Heart Studio 8.ผู้แทนห้างค้าปลีก 2 ราย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นายธนวัตร จิรจริยาเวช ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์-สินค้าบริโภคและธุรกิจออนไลน์เอเชีย บจก. เอกชัย-ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม
กิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าทางการเกษตรไทยสู่ตลาดสากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION) เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์แก่ผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมทางการเกษตรของไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดเป็นตัวนำ และคำนึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง พร้อมพัฒนาแผนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ ภายใต้แนวคิด Growing Brand Sustainability ในรูปแบบบ่มเพาะการจัดทำกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในรูปแบบเฉพาะ (Customized Brand Book) เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาแบรนด์สินค้า บริการ ให้มีความเหมาะสมกับผู้บริโภค ตลาด และกลุ่มเป้าหมาย มีระยะเวลาการดำเนินโครงการ เม.ย.-ต.ค.2563

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 970,992

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com