spot_img
Friday, 26 July 2024 | 12:01 am
spot_img
spot_img
Friday, 26 July 2024 | 12:01 am
spot_img

BAM สนับสนุนโรงเรียนวัดกาญจนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน

นายวุฒิพงศ์ บุญยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน นางวนิดา ณ สุโหลง ผู้จัดการสำนักงานสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารและพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับโรงเรียนวัดกาญจนาราม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางอารีรัตน์ แก้วนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้นักเรียนได้จัดทำแปลงเกษตรอาหารกลางวันในพื้นที่โรงเรียน เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และเพิ่มคุณค่าโภชนาการควบคู่ ไปกับแผนการเรียนการสอน พัฒนาทักษะด้านเกษตร เพิ่มความรู้และเข้าใจการทำการเกษตรอย่างถูกต้องมากขึ้น

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,037,450

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com