spot_img
Friday, 14 June 2024 | 9:14 am
spot_img
spot_img
Friday, 14 June 2024 | 9:14 am
spot_img

การเคหะแห่งชาติใส่ใจสิ่งแวดล้อมหนุนชาวชุมชนดินแดงจัดโครงการขยะแลกของและธนาคารน้ำมันพืชใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง ลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 ร่วมกับนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินโครงการธนาคารสัจจะรีไซเคิล เคหะชุมชนดินแดง 2 โดย นายสกนธ์ สนจิตร์ เคหะนครหลวงสาขาดินแดง 2 นำเสนอโครงการขยะแลกของและธนาคารน้ำมันพืชใช้แล้วให้แก่สมาชิกกลุ่มธนาคารสัจจะรีไซเคิล เคหะชุมชนดินแดง 2 ได้รับทราบ ณ ลานกีฬาแฟลตที่ 51-53 ณ โครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โครงการขยะแลกของและธนาคารน้ำมันพืชใช้แล้ว เป็นการต่อยอดมาจากธนาคารสัจจะรีไซเคิล เคหะชุมชนดินแดง 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมขยายความร่วมมือออกไปสู่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยไม่เทน้ำมันพืชใช้แล้วลงท่อระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาไขมันอุดตันในระบบระบายน้ำ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นำรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ! กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน มาจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง 2 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้อยู่อาศัยต่อไป

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,006,742

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com