Wednesday, 4 October 2023 | 10:08 am
spot_img
spot_img
Wednesday, 4 October 2023 | 10:08 am
spot_img
spot_img

ออมสิน รับ 2 รางวัลใหญ่ Thailand Labour Management Excellence Award 2023

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และนางอมรวรรณ เทศทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นตัวแทนธนาคาร รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 จากนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 (Thailand Labour Management Excellence Award 2023) ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐานสากล โดยทั้ง 2 รางวัลที่ธนาคารได้รับ สะท้อนถึงการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ในทุกมิติ ผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมทำร่วมปรับปรุงประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ณ กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 811,921

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com