Sunday, 18 April 2021 | 10:16 pm
Sunday, 18 April 2021 | 10:16 pm

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 ด้านบริหารจัดการ จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2563 ด้านบริหารจัดการ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยนพ.วิฑูรย์ เป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 18 ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและศิษย์เก่า ที่มีผลงานเป็นเลิศในด้านต่างๆ
ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ที่ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมดำเนินงานนั้น ประกอบด้วย การจัดให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทาง Toyota Production System จากการดำเนินการทำให้มีมูลค่าที่ประหยัดได้และลดระยะเวลารอคอย รวมเฉลี่ยได้ 36.45% มีการจัดทำแผนการปรับผังโครงสร้างองค์กรระดับ มหภาค มีการดำเนินงานก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง จนเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ มีการจัดทำโครงการจัดตั้งโรงงานผลิต Flu Vaccine : Scale Up Production Process จนได้วัคซีนสำหรับ Clinical Trail Phase 3 ดำเนินการโครงการสารสกัดกัญชาทางการแพทย์จนประสบผลสำเร็จ เพาะปลูกกัญชาแล้วเสร็จ และนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยากัญชา ตลอดจนการร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน สร้างนวัตกรรมการผลิตชุด PPE “PPE innovation platform นวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทย มาตรฐานสากล” เป็นรายแรกในประเทศไทย และเป็นการส่งเสริมระบบการคัดแยกขยะพลาสติกรีไซเคิลอีกด้วย
ผลงานสำคัญอีกเรื่อง คือ การบริหารทุนมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรขององค์การเภสัชกรรมเป็นทุนที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีการเพิ่มขีดความสามารถหรือสมรรถนะให้สูงขึ้น (Talent Development) สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ควบคู่การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรเป็น Innovation Culture มีการพัฒนาระบบ Digital โดยจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านระบบและกระบวนการSAP (SAP Business Integration) หรือ SAP Talent ปี 2563 ซึ่ง SAP เป็น ERP (Enterprise Resource Planning ) ประเภทหนึ่งที่ใช้ในการวางแผนและจัดการทรัพยากรองค์กรทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management Program) จำนวน 2 รุ่น ปี 2562-2563 และโครงการ GPO Talent Development Project ปี 2563

โอกาสนี้ นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้มอบรางวัลนี้ให้ ซึ่งรางวัลนี้ไม่ได้เป็นความสำเร็จของตนแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นความสำเร็จที่เกิดจากคณาจารย์ทุกท่านได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์มายังตนเอง ในการนำไปปฏิบัติงานจนมาถึง ณ จุดนี้ รวมถึงการได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากพนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรมทุกคน และตนจะดำเนินงานโดยยึดแนวทางและหลักคิดที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อนำพาองค์การเภสัชกรรมไปสู่การเป็น องค์กรแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรม ทำให้องค์การเภสัชกรรมได้รับการยอมรับจากประชาชนคนไทยและประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น มีการผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามภารกิจสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ เพื่อประโยชน์ของสังคม ประชาชน และประเทศชาติ ดังวิสัยทัศน์ขององค์การเภสัชกรรมที่ว่า ” เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า และยั่งยืน”

ข่าวล่าสุด

ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณี COVID – 19 ผลตรวจหาเชื้อรอบ 2 กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และสื่อมวลชน “ไม่พบเชื้อ”

จากกรณีที่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานของธนาคารในสาขาตราดและสาขาจันทบุรี และคณะสื่อมวลชน รวม 66 คน เข้าชมการแสดงดนตรีของ นายอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข หรือ “แสตมป์”...

ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประกาศ!สยามอะเมซิ่งพาร์ค เปิดบริการตามปกติ วางมาตรการเข้มตรวจโควิด-19 ภาครัฐฯ เล็งเป็นสถานที่พักผ่อน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกเกิดความสูญเสียด้านบุคลากรและทรัพยากร รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สยามอะเมซิ่งพาร์ค แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาตรการควบคุมที่เข้มข้นในปีที่แล้วและช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี บัดนี้สยามอะเมซิ่งพาร์คได้รับความกรุณาจากภาครัฐว่าเป็นสถานที่ที่ประชาชนยังสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียดได้ เนื่องจากขนาดพื้นที่ที่กว้างใหญ่กว่า 300 ไร่ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้หลายพันต้น จึงเชื่อว่าเป็นสถานที่ปลอดโปร่งและเป็นปอดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร...

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ตำบลหลักชัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ไปร้านอาหารที่ อ.อุทัย วันที่ 14 เมษายน 2564 ทราบว่าพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไปใช้บริการที่ร้านอาหารเดียวกันที่...

เคทีซีจับมือเอ็นคอนเส็ปท์หนุนเรียนวันนี้ ไม่ต้องมีเงินก้อน ผ่อนคอร์สเรียน 0% นานสุด 24 เดือน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “เอ็นคอนเส็ปท์” หรือ เอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชวนคนไทยและบุตรหลานใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมใหญ่ หรือช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยนำเสนอสินเชื่อเพื่อการศึกษาเป็นทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยฯ...

เคทีซีเกี่ยวก้อยสมาชิกส่งมอบเงินช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบเงินจำนวน 944,644 บาท...

BAM แจ้งกรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับรายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2564 ว่า มีพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งผลยืนยันการตรวจจากแพทย์ว่า ติดเชื้อ...

จำนวนผู้เข้าชม : 126,978

©2020 www.worldbusiness-th.com