Sunday, 21 April 2024 | 1:16 pm
spot_img
Sunday, 21 April 2024 | 1:16 pm
spot_img

SAM แต่งตั้งประธานบอร์ดคนใหม่

คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM มีมติแต่งตั้ง “นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์” นั่งประธานบอร์ด SAM คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์ ปัจจุบันอายุ 70 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งสำคัญทางเศรษฐกิจมากมาย อาทิ ผู้จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กรรมการในสถาบันการเงินต่างๆ อาทิ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) และธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน) รวมทั้งยังเป็นกรรมการและอนุกรรมการในหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตและนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคนใหม่ของ บสส. ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศมากว่า 2 ทศวรรษ โดยช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นหนี้เสียผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคประชาชนรายย่อยให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจและใช้ชีวิตได้ตามปกติมาแล้วเป็นจำนวนมาก รวมถึงยังช่วยส่งคืนอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (NPA) กลับคืนเข้าสู่ระบบด้วยการขายให้กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป ให้นำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจไทย และยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศผ่าน โครงการคลินิกแก้หนี้ ที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล ได้มีทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินได้เป็นอย่างดี

“ดิฉันยังคงมุ่งมั่นและมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดันให้ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ บุคลากรมีคุณธรรม และดำเนินธุรกิจบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้” นางพวงทิพย์ กล่าว

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 975,974

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com