Tuesday, 16 April 2024 | 3:42 pm
spot_img
Tuesday, 16 April 2024 | 3:42 pm
spot_img

เมืองไทยประกันชีวิต และ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ส่งมอบเครื่องบริโภคให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนที่เดือดร้อน

นายสาระ  ล่ำซำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมมอบเครื่องบริโภค ได้แก่ ข้าวสารและปลากระป๋อง ให้แก่ นายอนุกูล  ปีดแก้ว  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการของทางภาครัฐ ส่งมอบให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ  โดยมี  นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และ นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร่วมในพิธี  ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆ นี้ 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 972,539

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com