Wednesday, 24 April 2024 | 4:19 pm
spot_img
Wednesday, 24 April 2024 | 4:19 pm
spot_img

ธ.ก.ส. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับธนาคารส่งเสริมกสิกรรม จำกัด

นายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วย นายวิชัย ปักษา ผู้อำนวยการสำนักกิจการระหว่างประเทศ ธ.ก.ส. เข้าพบท่านบุนเลิด สินลาดชะวง ผู้อำนวยการ (Managing Director) ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม จำกัด (ทสก.) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) พร้อมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหาร ทสก. และองค์การอาหารและเกษตร (FAO) แห่งสหประชาชาติ ในการทำ Country Assessment เพื่อสนับสนุนการยกระดับการสนับสนุนสินเชื่อภาคการเกษตรและชนบทใน 5 ประเทศ ได้แก่ สปป. ลาว เนปาล ภูฏาณ บังคลาเทศ และซามัวร์ ในการนี้ได้ร่วมหารือการขยายความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจระหว่าง ธ.ก.ส. และ ทสก. รวมทั้งแนวทางความร่วมมือในการยกระดับสินค้าเกษตรผ่านภาคีเครือข่ายสมาคมสินเชื่อเกษตรและชนบทแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APRACA) โดยเฉพาะการยกระดับการให้บริการสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรให้สามารถทำธุรกรรมระหว่างประเทศได้อย่างครบวงจร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 978,283

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com