Saturday, 13 April 2024 | 10:35 am
spot_img
Saturday, 13 April 2024 | 10:35 am
spot_img

SCGP จับมือ กรุงศรี รับการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) เสริมแกร่งความก้าวหน้าด้าน ESG สู่การเติบโตที่ยั่งยืน

SCGP ลงนามรับการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี จากกรุงศรี เพื่อนำไปลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำพันธกิจในด้าน ESG และเป็นก้าวสำคัญในการประสานความร่วมมือสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้าน ESG ผ่านความร่วมมือจาก  MUFG กรุงศรี ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านสินเชื่อสีเขียว (Green Structuring Advisor) และเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว (Sole Lender) ของสินเชื่อ Green Loan ในครั้งนี้ ซึ่งตรงตามเกณฑ์คัดกรองทางเทคนิค (Technical Screening Criteria) ของ มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Taxonomy) และ มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Thailand Taxonomy) โดยจะนำเงินที่ได้จากสินเชื่อสีเขียวไปใช้ลงทุนในโครงการที่สอดคล้องกับกรอบการจัดหาเงินทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Green Financing Framework) เช่น โครงการด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) และโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ (Water Management) เป็นต้น

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP กล่าวว่า “SCGP มุ่งมั่นและเดินหน้าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG นับเป็นโอกาสอันดีที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) โดยมีวงเงินกู้ทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้ดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ในการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทดแทนและเชื้อเพลิงหมุนเวียนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งต่อยอดการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ SCGP บรรลุผลตามเป้าหมายหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท และความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม”

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีมุ่งสนับสนุนด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน (ESG Finance) อย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับแผนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และในครั้งนี้กรุงศรีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต่อยอดความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) ให้กับ SCGP ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านการเงินและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรุงศรีเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ทั้งสองบริษัทบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 970,985

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com