Wednesday, 24 April 2024 | 4:43 pm
spot_img
Wednesday, 24 April 2024 | 4:43 pm
spot_img

ธ.ก.ส. จัดโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2566

(วันนี้ 18 ตุลาคม 2566) นายณะที ไกรลพ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2566 สำหรับพนักงาน ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เพื่อให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้บุคลากรมีความรู้ในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้อง สามารถทำการระงับอัคคีภัยได้ในเบื้องต้น อันเป็นการลดความรุนแรงและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีคณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางเขน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมจำเนียรสาร ชั้น 24 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 978,289

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com