Wednesday, 24 April 2024 | 5:22 pm
spot_img
Wednesday, 24 April 2024 | 5:22 pm
spot_img

วิริยะประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี คปภ.ภาค 4 (นครราชสีมา) เปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่

นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส่วนกลาง และฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไมตรี ชนูดหอม ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 4 จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงาน คปภ.ภาค 4 จังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่ ณ อาคารสำนักงานฯ เลขที่ 2966/7 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับการเปิดอาคารสำนักงาน คปภ. ภาค 4 จังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่นี้ เป็นไปตามนโยบายของ คปภ. ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องต่อการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คปภ. ในการให้บริการประชาชนด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัย และสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยที่ถูกต้อง ตลอดจนการช่วยเหลือให้คำปรึกษา ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ผู้เอาประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขี้น

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 978,316

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com