Saturday, 13 April 2024 | 11:36 am
spot_img
Saturday, 13 April 2024 | 11:36 am
spot_img

กรุงศรีคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมด้านธุรกรรมการชำระเงิน จาก Asian Banking & Finance

กรุงเทพฯ (26 ตุลาคม 2566) – นางสาวนิลวรรณ จีระบุญ (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และทีมงาน รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยมด้านธุรกรรมการชำระเงิน จากนิตยสาร Asian Banking & Finance ได้แก่ รางวัล ABF Corporate & Investment Banking Awards 2023 ประเภท Corporate Client Initiative of the Year จากความสำเร็จของการบริการ Digital Wallet Solution เพื่อสนับสนุนการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน Max Me หรือ e-Wallet by Max Me ซึ่งเป็นโซลูชันที่ช่วยตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจที่มีแอปพลิเคชันและต้องการสร้างประสบการณ์การชำระเงินแบบไร้รอยต่อให้กับผู้ใช้งาน และรางวัล ABF Retail Banking Awards 2023 ประเภท Mobile Banking & Payment Initiative of the Year จากความสำเร็จการพัฒนาบริการการชำระเงินในต่างประเทศด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดบนโมบายแอปพลิเคชัน ทำให้ลูกค้าสามารถช้อปปิ้งหรือชำระค่าสินค้าในต่างประเทศได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ความสำเร็จและรางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงคำมั่นสัญญาของกรุงศรีที่จะทำให้ชีวิตลูกค้าง่ายได้ทุกวัน

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 971,014

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com