Friday, 31 May 2024 | 2:02 am
spot_img
Friday, 31 May 2024 | 2:02 am
spot_img

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิก “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 29

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิก “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 29 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เฝ้ารับเสด็จ

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง หรือ TO BE NUMBER ONE CAMP เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 มีแนวคิดที่ต้องการให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง จาก“ภายใน” เช่น การค้นพบความสามารถของตนเอง เกิดความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านกิจกรรมที่เน้นการให้เยาวชน ได้เลือกทำในสิ่งที่ตนเองสนใจและชื่นชอบ มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็น Idol ของเยาวชน
โดยผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ เยาวชนเกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะโดยเฉพาะในเรื่องสำคัญสำหรับการเป็นแกนนำต่อไป เช่น การให้คำปรึกษาเบื้องต้น การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็นผู้นำ รวมทั้งพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่น่าสนใจและสามารถเลือกเองได้ เช่น การแสดง การเต้น การร้องเพลง การใช้ภาษา การเล่นกีฬาและดนตรี โดยสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้ และจากการติดตามสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP ในรุ่นที่ผ่านมาพบว่าสมาชิกที่ผ่านการเข้าค่าย มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้าน เช่น การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ทัศนคติ วิธีการทำงาน บุคลิกภาพ และสามารถนำความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่ได้พัฒนาจากโครงการไปช่วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคมมากขึ้น

ในโอกาสนี้มีน้องๆสมาชิกในค่ายหลายคนที่ได้สมัครมาเป็นตัวแทนของเพื่อนๆเพื่อบอกเล่าถึงความรู้สึกที่ได้มาเข้าค่ายพัฒนาสมาชิกฯในครั้งนี้ตัวอย่างเช่น…

นายคุณธรรม ทองเเม้น (แทนคุณ)จากจังหวัดสุรินทร์ ได้เล่าถึงความรู้สึกของการมาเข้าค่ายพัฒนาสมาชิกฯในครั้งนี้ว่า อยากขอบคุณทูลกระหม่อมฯที่ได้จัดตั้งแคมป์ขึ้นมา ส่วนตัวอยากจะนำความรู้ทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากแคมป์ไปพัฒนาตัวเองให้มีความแข็งแกร่งขึ้น เพื่อเป็นแกนนำพัฒนาชมรมในโรงเรียนและขยายไปยังน้องๆที่จะเติบโตมาเป็นเยาวชนร่วมคิดร่วมทำและสรรค์สร้างกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและพร้อมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด วันนี้อยากจะบอกว่าตัวเองรักทูบี เพราะทูบีให้สิ่งที่หาไม่ได้ ทำให้ได้ชนะใจตัวเอง ได้มิตรภาพที่ไม่มีที่อื่น ได้รับความรักและความอบอุ่นจากเพื่อนๆ

นายอับดุลเลาะ ยีตาเห (ดีดิล) จากจังหวัดสงขลา เล่าว่า ค่าย TO BE NUMBER ONE ได้ให้พื้นที่เด็ก กศน. ได้แสดงศักยภาพ ได้ทำเหมือนเพื่อนๆ โรงเรียนในระบบ จากที่ตนเองเคยมองเพื่อนๆและไม่เคยคิดว่าเด็ก กศน. จะได้มีโอกาสแบบพวกเขาด้วย แต่เมื่อได้รู้จักกับโครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการนี้ทำให้ตนเองได้มีเพื่อน ได้ทำกิจกรรม ได้แสดงความสามารถที่ไม่เคยมีหรือได้ทำมาก่อน ซึ่งตัวเองลืมไปนานมากแล้วว่าเคยมีความสามารถเหล่านี้อยู่ การได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง การเต้น การเป็นผู้นำด้านต่างๆมันคือสิ่งที่ตนเองชอบและภูมิใจทุกครั้งที่ได้ทำ มองว่า TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งในความสุขของตนเองที่ได้รับ ทุกวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ TO BE NUMBER ONE

นายตุลา สุขแต้ม(ตุลย์) จากศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เดอะมอล์ลงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร เล่าว่าเดิมเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่คิดว่าจะสามารถเป็นตัวอย่างใครได้ เป็นคนกลัวการกล้าแสดงออก แต่หลังจากมาร่วมกิจกรรมกับค่ายผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึงวันอาการเหล่านี้หายไปหมด รู้สึกว่าตนเองมีความกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะสามารถทำได้ ทำให้ได้ค้นพบว่าตัวเองก็สามารถทำสิ่งที่เคยกลัวได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป ทั้งออกไปเต้นด้านหน้าที่มีคนนับ 100 ชีวิต ออกไปตะโกนเสียงดัง หยอดมุกตลกให้เพื่อนๆขำ หรือแม้แต่ว่ายน้ำท่าแปลกๆ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเองจะไม่สามารถทำได้เลย หากไม่มีเพื่อนๆทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนและคอยเป็นแรงผลักดันให้กล้าทำในสิ่งที่ไม่กล้าทำ ตัวเองได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในค่ายนี้คืออะไร สิ่งนั้นคือการได้เจอกับเพื่อนๆทุกคนในค่ายนี้ มิตรภาพที่ต่างคนต่างที่มาแต่สามารถกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ตนเองรู้สึกสนุก มีความสุขและภูมิใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางสาวเกตน์นิภา ทะเกิงลาภ (เฟิร์น) จังหวัดฉะเชิงเทราเล่าว่าในวันแรกที่มาเข้าค่ายความรู้สึกคืออยากกลับบ้าน แต่เมื่ออยู่ไปครึ่งวันได้รู้จักเพื่อนๆ พี่น้องชาวทูบีมากขึ้น ก็ทำให้รู้สึกที่ไม่เหมือนกับค่ายอื่นๆ เพราะค่ายทูบีให้ความรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัว และได้ทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่น่าจะมีค่ายไหนทำ ค่ายทูบีแคมป์รุ่นที่ 29 ได้ให้สังคม ได้ให้ประสบการณ์ ความรู้ที่สามารถนำมาต่อยอดในการตัดสินใจ ในการใช้ชีวิต ได้รู้จักกับตัวเองมากขึ้น ทั้งในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ และสิ่งที่ค่ายนี้ได้ให้เรา คือความมั่นใจในตัวเองและการเป็นตัวเอง การสื่อสารกับคนอื่น การเป็นผู้ฟังที่ดี อยากขอบคุณที่ให้โอกาสตัวเองได้มาที่ค่ายทูบีนัมเบอร์วันแคมป์รุ่นที่ 29 นี้

นางสาวมัลลิกา งามสิทธิ์ (พลอย) ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชัยนาทคำวิทยา (อบจ.อุดรธานี 3) จังหวัดอุดรธานี เล่าว่า รู้สึกตื่นเต้น ทั้งมีความสุข ตื้นตันใจในเวลาเดียวกัน ที่ได้มาเข้าค่าย TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 29 นับเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายๆ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ดีๆ จากค่ายนี้สามารถนำไปพัฒนา ปรับเปลี่ยน ในหลายๆสิ่งที่ยังไม่รู้ ไม่เข้าใจ และยังได้รับไอเดียใหม่ๆเพิ่มขึ้น ได้พบปะกับคนที่ไม่รู้จัก กลายเป็นเพื่อนพี่น้องกัน ค่ายนี้ทำให้ตนเองรู้สึกว่ามีพลังมากขึ้น มีความตั้งใจมากขึ้น และรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นมาเรื่อยๆ ตั้งใจจะนำทุกๆประสบการณ์จากค่ายไปพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ ขอขอบคุณทูลกระหม่อมหญิงฯ ที่ให้โอกาสพวกเราได้เรียนรู้ ได้รู้จักกัน รักกันเหมือนครอบครัว สิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือ รักทูลกระหม่อมหญิงฯและขอบคุณที่พระองค์ท่านที่เข้าใจในสิ่งที่พวกเราต้องการ รักและภูมิใจที่ตนเองเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 998,788

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com