Saturday, 13 April 2024 | 10:03 am
spot_img
Saturday, 13 April 2024 | 10:03 am
spot_img

ธอส. คว้ารางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก APEA 2023 สาขา Corporate Excellence องค์กรยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สามารถคว้ารางวัล The Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 สาขาCorporate Excellence – องค์กรยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นรางวัลใหญ่แห่งปีในระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก สะท้อนความเป็นเลิศและความแข็งแกร่งของธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยภายหลังเข้ารับรางวัล The Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์ ว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งมีพันธกิจในการ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา สามารถสานฝันทำให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากกว่า 4.4 ล้านครอบครัว ส่งผลให้ ธอส. ได้รับรางวัล The Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 ในสาขา Corporate Excellence – องค์กรยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จาก Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจ เศรษฐกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกย่องเกียรติภูมิความเป็นเลิศขององค์กรความเป็นองค์กรชั้นนำที่มีผลงานโดดเด่น สร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐานเทียบเท่าองค์กรระดับภูมิภาคเอเชีย

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ธอส. ได้รับรางวัลในสาขา Corporate Excellence – องค์กรยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน มาจากความโดดเด่นขององค์กรที่มีการบริหารจัดการและความสามารถในการบรรลุเป้าหมายผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวคิด “ผลลัพธ์ที่ดีมาจากกระบวนงานที่ดี : Good results come from Good process” ทั้งด้านประสิทธิภาพการเป็นผู้นำองค์กรของผู้บริหารระดับสูง การวางแผนกลยุทธ์ การดูแลกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ติดตามประเมินผลและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ทันต่อสถานการณ์ การจัดการความรู้และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ขององค์กร รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งธนาคารได้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันทุกระดับภายในองค์กร สะท้อนการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศและแข็งแกร่งมาอย่างต่อเนื่อง โดย ธอส. ยังคงความเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงถึง 174,272 ล้านบาท และมียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,669,492 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน

สำหรับรางวัล The Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) เป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับสากลในระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ที่ยกย่องความเป็นเลิศของผู้ประกอบการที่มีการบริหารงานที่ดีเยี่ยมและเป็นธรรม มีนวัตกรรมโดดเด่น มีการเติบโตของธุรกิจที่ชัดเจน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยกระตุ้นและยกระดับเศรษฐกิจโดยรวมให้แก่ทวีปเอเชีย ซึ่งในปี 2023 ทางกองประกวดได้คัดเลือกจากองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ขององค์กร จนนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีอย่างสม่ำเสมอ มีการบริหารงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ตอกย้ำความสำเร็จของ ธอส. ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผ่านการปล่อยสินเชื่อให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 970,972

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com