Tuesday, 16 April 2024 | 2:42 pm
spot_img
Tuesday, 16 April 2024 | 2:42 pm
spot_img

SME D Bank ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จัดกิจกรรมผู้นำต้นแบบถ่ายทอดแนวทางป้องกันการทุจริต

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นายชาตรี เวทสรณสุธี รองกรรมการผู้จัดการ  ในฐานะผู้นำต้นแบบ (Role Model)  ถ่ายทอดแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน ภายใต้หัวข้อ “การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการป้องกันการทุจริต” ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคาร นำไปปฏิบัติงานสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใสและเป็นธรรม คุ้มครองผลประโยชน์ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งมั่นบทบาทการเป็น “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” ในการช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 11 และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 972,527

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com