Wednesday, 24 July 2024 | 6:26 pm
spot_img
Wednesday, 24 July 2024 | 6:26 pm
spot_img

กรุงไทยจัดกฐินสามัคคี “รักษาคน เพื่อรักษาธรรม” ร่วมสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคาและพระอุโบสถเจดีย์พิทักษ์ศาสนวงศ์ วัดตรีวิสุทธิธรรม

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ กรรมการ ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ธนาคารกรุงไทย ประจำปี 2566 ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม จ.สุพรรณบุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ โดยมี พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ เจ้าอาวาสวัดตรีวิสุทธิธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2566

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย น้อมนำจตุปัจจัยที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธา ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานร่วมทำบุญผ่านกรุงไทยเติมบุญ QR e-Donation  เป็นจำนวน 8,000,000 บาท เพื่อสมทบทุน สร้างสาธารณกุศล จัดสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย พระพิทักษ์สหโรคา และสมทบทุนสร้างพระอุโบสถเจดีย์พิทักษ์ศาสนวงศ์ วัดตรีวิสุทธิธรรม  โดยในส่วนการก่อสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยพระพิทักษ์สหโรคา เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง ประกอบด้วย อาคาร 6 เหลี่ยม 6 ชั้น มีห้องตรวจโรค แผนกเภสัชกรรมไทย แผนกเวชระเบียน แผนกผดุงครรภ์ไทย แผนกนวดไทยและตอกเส้น แผนกตาแพทย์แผนไทย ใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย มีจำนวนเตียงประมาณ 60 เตียง รักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเอกชนแห่งแรก เพื่อสนองปณิธานกุศล “รักษาคน เพื่อรักษาธรรม” ของพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,036,357

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com