Wednesday, 24 July 2024 | 8:23 pm
spot_img
Wednesday, 24 July 2024 | 8:23 pm
spot_img

ปูนซีเมนต์นครหลวง คว้า SET ESG Ratings 2023 ระดับ “AA”

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ “AA” โดยปูนอินทรีติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเป็นหนึ่งใน 193 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนในปี 2566 เน้นย้ำวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปูนซีเมนต์นครหลวง ยังคงรักษามาตรฐานในตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรม และการดำเนินงานธุรกิจ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในการห่วงใย..ใส่ใจอนาคต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดีและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 2566 ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เปลี่ยนชื่อ หุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings พร้อมทั้งประกาศผลการประเมินในรูปแบบ “รายชื่อบริษัทจดทะเบียน” และ “ระดับ SET ESG Ratings” เป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้น ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนสามารถใช้เป็น Benchmark ในการพัฒนาการดำเนินงานด้าน ESG ต่อไป 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,036,487

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com