spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 6:57 pm
spot_img
spot_img
Tuesday, 25 June 2024 | 6:57 pm
spot_img

แอมเวย์คว้ารางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2563’ จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 พร้อมดันโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู” ปีที่ 2 มุ่งส่งเสริมสุขภาพเด็กทางภาคใต้

 แอมเวย์ประเทศไทย นำโดยตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย เข้ารับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2563 ” (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2020) ในระดับโกลด์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) โดย มร. ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมด้วยมร. เกร็ก หว่อง ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยร่วมแสดงความยินดี ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของแอมเวย์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคมไทย และสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

รางวัลที่แอมเวย์ได้รับในครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นเพื่อตอบแทนสิ่งดีๆ สู่สังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่แอมเวย์ได้ทำมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับปี 2563 แอมเวย์ได้ดำเนินโครงการ ‘ฟาร์มสุขภาพของหนู’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อมุ่งส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ภายใต้แนวคิด “เด็กได้รับโภชนาการดี มีพัฒนาการสมวัย โรงเรียนเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านโภชนาการและการทำเกษตรผสมผสาน และขยายความเข้มแข็งสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

โดยโครงการปีที่ 2 ได้ขยายพื้นที่ฟาร์มสุขภาพของหนูสู่ 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล และนครศรีธรรมราช ครอบคลุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 19 แห่ง มีนักเรียนได้รับประโยชน์กว่า 2,900 คน มีตัวแทนครูและผู้นำชุมชน 95 คนที่ได้รับความรู้ด้านโภชนาการสำหรับเด็กและเทคนิคการทำเกษตรแบบผสมผสานด้วยวิธีธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนสนับสนุนเพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรให้แก่ทุกโรงเรียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,900,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนมีผลผลิตที่หลากหลาย เพียงพอ ได้มาตรฐานและปลอดภัย และนำมาประกอบอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วนให้แก่เด็กๆ

แอมเวย์ประเทศไทยจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมไทยอย่างยั่งยืน พร้อมดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 1,014,092

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com