Monday, 15 April 2024 | 3:12 am
spot_img
Monday, 15 April 2024 | 3:12 am
spot_img

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563


สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีมติ เลือกคุณรติ พันธุ์ทวี เป็นนายกสมาคม ปี 2563-2565  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563  โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

รูปจากซ้ายไปขวา

1. ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสน  บริษัท เดอะแพลตฟอร์ม จำกัด

2. คุณธนวัฒน์  มีสวัสดิ์  บริษัท ไดอิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด

3.  คุณปรัตถจริยา ชลายนเดชะ  วันเดอร์แมน ธอมสัน

4. คุณรติ  พันธุ์ทวี  บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด

5. ดร.ชาลินี ฮิราโน  บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

6. คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร  ABM Connect

7. คุณสมเกียรติ  ลาภธนัญชัยวงศ์  BBDO Bangkok

8. คุณธาราวุฒิ สืบเชื้อ

สอบถามเพิ่มเติม  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  โทร. (02) 5916461-5

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ข่าวล่าสุด

บริษัท ไม่ลองไม่รู้ จำกัด เลขที่ 108/240 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์56 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-Mail : anchaliphon.k@gmail.com

T. 081-666-6822

จำนวนผู้เข้าชม : 971,964

©2020-2022 www.worldbusiness-th.com